Misztériumok Baráti TársaságaGyakran ismételt kérdések

Mi a karma jóga, és kinek ajánlott ezt az ösvényt választania?
Miért alakult, mik a céljai, illetve ki lehet a tagja a Misztériumok Baráti Társaságának?
A Misztériumok Baráti Társasága tart-e kapcsolatot más szellemi közösségekkel?
Mi a különbség egy Avatár és egy Buddha között?
Ki a jelen korszak világtanítója, és mikor várható a színrelépése?
Mit jelent a „védett bolygó” kifejezés, és annak számítana a Föld is?
Hol találhatóak a Föld pajzsai, és mitől védik meg ezek a bolygónkat?
Mi az a mátrix? Mi hozza létre a mátrixot?
Mik azok a duálok?
Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy valaki a duálunk?
Mi a Szent Korona, és van-e jelentősége annak, hogy az Országházban van?
Hogyan tudják egyes fekete mágiával rendelkező egyének a tudásunkat ellopni?
Van-e jogunk a másik ember karmájába beleavatkozni?
Aki legyőzi a hétfejű sárkányt, az milyen gonosz erő felett arat győzelmet?
Kik a kerubok és kik a szeráfok?
Milyen testhelyzetben meditáljak?
Meditáció közben hányingerem van. Mi az oka?
Megszakadt az élőben tartott meditáció és utána nyomást éreztem a fejemben. Mit tehetek ilyenkor?

Mi a karma jóga, és kinek ajánlott ezt az ösvényt választania?
A karma jóga a négy jóga út egyike, amely ugyan azon a cél felé vezet. Úgy is mondhatnánk, hogy ugyanarra a hegyre vezető négy ösvény. A karma jóga, az erőkön való uralmat valósítja meg. Uralkodik az erőkön, de azokat önzetlenül használja. Ez a hozzáállás visszaható sorsot, karmát eredményez, ami a további fejődést segíti elő. A Misztériumok Baráti Társasága ezen az úton halad. Aki úgy gondolja és úgy érzi hogy a dimenzió utazásokkal fog fejlődni, az jöhet ezen az úton. A tanítások és beavatások ingyenesek.

Miért alakult, mik a céljai, illetve ki lehet a tagja a Misztériumok Baráti Társaságának?
A Misztériumok Baráti Társasága a Vízöntő korszakemberének a fejlődését kívánja szolgálni azáltal, hogy az ősidők régi beavatási misztériumait újra feltárja, de már a Vízöntő korszak fejlettségi szintjének megfelelően. Ezek a beavatások veszélytelenek.
Társaságunk meditációi nyilvánosak, azokon bárki az Interneten keresztül részt vehet. Van azonban pártoló tagság, ennek tagja bárki lehet, és van tanítványi tagság is. Ennek a tagjai csak kézzel írott önéletrajz, és teljes alakú fénykép küldésével kérhetik a felvételüket. Lelkileg éretlen tagokért a mindenkori tanító nem vállalja a kockázatot és a felelősséget. Különösen akkor nem, ha meg van a komoly lehetősége annak, hogy a tanítvány ezekkel a megszerzett erőkkel vissza fog élni. A tanító ugyanis nemcsak erkölcsileg, hanem sorsával is felel a tanítványaiért.

A Miszteriumok Baráti Társasága tart-e kapcsolatot más szellemi közösségekkel?
Nem zárkózik el semmiféle kapcsolat tartástól sem, de jellegében teljesen más mint a többi szervezet, mert célja az ősi beavatási intézmények felújítása, és ennek a módszernek az egész világon való elterjesztése. Az Egyesület csak egy megjelenési formája ennek a korszakunkban megjelent fejlődést elősegítő eszmének. Munkájával a Föld szellemi elitjét szándékozik össze gyűjteni, azokat akik előző lélekfejlődésük során erre a munkára alkalmassá váltak. A régi kultúrákban a beavatottak csoportjai mindig is az adott nemzet szellemi elitjéhez tartoztak.

Mi a különbség egy Avatár és egy Buddha között?
Az Avatárok az isteni tudat sűrítményei. Maga az isteni tudat sűríti őket saját magából. Nincs előző életsorozatuk. A küldetési célnak megfelelő képességeket és sorsot kapnak.
A Buddhák az életsorozatok tapasztalatai által felfejlődött tudatok, akik már elérték a végleges eggyéválási, a visszaolvadási tudatállapotot, illetve annak bizonyos szintjét. A végleges visszaolvadásnak ugyanis különböző fokozatai, és ezzel együtt járó tudatállapotai vannak.

Ki a jelen korszak világtanítója, és mikor várható a színrelépése?
Gautama Buddha halála előtt azt állította „utánam 2500 év múlva jön Maitreya Buddha”. A 2500 év eltelt, Maitreya az 1980-as években elnyerte a buddhaságot. Magyar állampolgár. Családos, felesége és két fia van. Jelenleg külföldön, távol keleten tartózkodik. Visszatérése tanítványaival, és nyilvános fellépése, legkésőbb 2012-ig várható.

Mit jelent a „védett bolygó” kifejezés, és annak számítana a Föld is?
A fejlődési ciklusok között, egyes bolygók fejlődésében előáll olyan állapot, amikor idegen zavaró erő és akadályozó tényező nem jöhet be. Ezek az állapotok és események igen ritkák a galaxisok fejlődési történetében. A mi galaxisunkban tudomásunk szerint jelenleg nincs kialakult védett bolygó. A védett bolygó státusza csak egy kis időperiódusra alakul ki. Ameddig az a bolygó egyedeinek a fejlődését tudja szolgálni. A védett bolygó állapotának megindulásakor a fejlődés erői Földünket egy fejlettebb galaxis vezérlete alá rendelték. Ott jelenleg is van egy védett bolygó.
Ennek az állapotnak az előkészítésekor a bolygó feltisztuláson megy keresztül. Első lépésben a fejlődéssel szemben álló tudatok kiűzetése történik meg. Ezeket a tudatokat nevezzük általában ördögi erőknek. A második tisztítási esemény, amikor az őket tudatosan segítő és a belső fejlődéssel szembeszegülő anyagi formát viselő tudatok lezárása, vagy lelki lecserélése történik meg. Megszűnnek a szemmel ugyan nem látható, más dimenzióban működő, gonoszságot sugárzó mágikus berendezések is. Megváltozik és feltisztul az egész bolygó szellemi atmoszférája is. Kialakul és a védett időszak végéig fennmarad a Föld védelmi pajzsa, amelyet maga az isteni tudat tart fenn. Ez az egész létesülésre kihatóan védi a Földet minden ártó tudattal szemben. Aki szabad akaratával elhatározza, hogy ártó szándékkal behatol a Földre, azonnal elpusztul.
Földünk is készül egy magasabb etikai szintű korszak eljövetelére. Ezt a keresztény iratok az „ezer éves krisztusi” birodalomként említik. Természetesen ez az állapot nem köthető egyetlen valláshoz sem. Ez egy fejlődési szint, egy fejlődési folyamatnak a része.

Hol találhatóak a Föld pajzsai, és mitől védik meg ezek a bolygónkat?
Földünk legkülső pajzsa a Hold pályáján kívül van. Ez a legerősebb. Vannak kisebb védőpajzsok is. A Föld szilárd magjában három pajzs van. A láva tömegben a középvonalán egy. A félig megszilárdult kéregben szintén egy van. Van a Föld felszínén is, van a levegőréteg felett, van a Hold pályán túl, és a legkülső pajzs, amit már megemlítettünk.
A naprendszerünknek is van védőpajzsa, de ez jelenleg még gyengébb, mint a Földünké.
A pajzsok jelenleg egyre erősödnek. Végső kifejlettségükben az egész létesülésre kiható azonnali pusztító erővel fognak rendelkezni minden ártó behatolás ellen. A védelem kettős. Egyrészt azonnal elpusztítja azokat a dimenzió tudatokat akik ártó szándékkal akarnak bejutni a pajzson keresztül, másrészt azokat pusztítja el akik mágikus erőkkel azért akarnak behatolni, hogy árthassanak. A pusztító eseményt maguk a tudatok indítják be, mert a büntető erő a szabad akaratukhoz lesz kötve.

Mi az a mátrix? Mi hozza létre a mátrixot?
Az emberi faj legnagyobb elméi szerint a látható világunk egy illúzió tömeg. Nagyon hasonló ahhoz amit mi hologramnak hívunk. Egész világunk tulajdonképpen egy hologram tömeg. Jön az isteni létből egy fénysugár, vagy akarati impulzus, ami megvilágít egy eszmét. A fény ezen az eszmén áthaladva módosul. Majd megjelenik az eszme hologram képe. Mi az eszme megjelenített képét valóságnak érzékeljük. Ezt az eszmét hívjuk mátrixnak. A mátrix módosulásával módosul a kivetítés tartalma és a formája is.
A matrix létrehozzőja az isteni akarat. Az isteni akaratnak többféle összetevője van, az egyiket karmának nevezzük. Többféle mátrix van, ahogyan a karmának is többféle szintje, változata létezik. Van fejlődési karma amely a fejlesztésünket szolgálja, van visszaható karma amelyet cselekedeteink révén kapunk meg és van a korszakhoz kötödő karma is.
A mátrixot kis mértékben mi is tudjuk módosítani. Imával, fogadalommal stb. A módosítás mágikus módon is végre hajtható. Itt azonban be kell tartanunk a Kozmikus Törvényeket. A mi módosításaink nem ütközhetnek az isteni renddel.

Mik azok a duálok?
Amikor az isteni szikrák megkezdik különválásukat az isteni tudatból, vagyis amikor a cseppecske külön válik a tengertől, akkor az anyagba öltözés folyamatában változások állnak be. A létesülés két nagy ereje, a yin és a yang erő széthúzza az anyagba öltöző tudatokat. A yin erő húzza a női tudat-felet, a yang erő a férfi tudat-felet egészen a duál szakadásig. Ez rettenetes fájdalom. A lélek felek egymáshoz tartoznak és mindig egymással akarnak lenni. Egymás kiegészítő felei. A törésvonaluk egybe simul. Mindig szerették egymást, és mindig szeretni is fogják. Mindegy bármilyen létformában is vannak, egymás közelébe akarnak kerülni. Nem mindig a férfi és női forma a találkozási pont, ez lehet apa és anya vagy testvéri kötelék is. A nemek is változhatnak a férfi felvehet női testet, hogy tapaszalja a női gyengédséget, a nő pedig felvehet férfi testet, hogy a férfias keménységet elsajátíthassa.
Ez a létesülés egyik fő feszültsége, és a változásokat előmozdító erő. Amikor bármelyik fél jelentős életfeladatot kap, általában a duál azonnal odaugrik segíteni. Ezt a sorsuk is elősegíti, mert a találkozásukat megadja.

Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy valaki a duálunk?
Ennek mágikus megállapítása igen nehéz. Vissza kell menni időben egészen a duál szakadásig. Ez jelenthet több milliárd földi évet is. Meg kell nézni az akkor kiszakadt duál szellemi-lelki rezgését. Ezt el kell hozni a mostani időbe, és össze kell hasonlítani az adott személy lelki rezgésével. Ha egyezik, akkor duál. A két lélek törésvonalát is össze kell hasonlítani. Vannak a duálhoz igen hasonló lelkek, akikkel igen szépen lehet együtt élni. A duálok testi rezgése is hasonló, mert kiegyenlíti egymást a két rezgés. Ez egy kellemes harmonikus érzést ad. Ezért szoktak egymás közelségében kézenfogva járni. Vannak azonban élet sorsok, amikor az események egymással szembe állítják őket.

Mi a Szent Korona, és van-e jelentősége annak, hogy az Országházban van?
A Szent Korona egyedülálló ereklye. Az egész Földön párja nincs. Formájában egy sámán fejdíszre hasonlít. Az is. Egy sámán beavató eszköz. A fejdísz körül lecsüngő láncok is egyedülállóvá teszik. Mágikus ereje igen nagy. Le lett ugyan rontva, mert a hátul levő Mária képet és két ékkövet kicserélték, de ha szükséges lesz még a „föld alól is” elő fog kerülni. Legyen mindenki nyugodt, a magyarokban megvan az a tudás, hogy megtalálják. Most nem fontos.
Jó, hogy az Országházban van. A Magyarság most minden nemzet között a legnagyobb megpróbáltatásoknak van kitéve. A gonoszság tombol. Minden erkölcsi érték kérdésessé válik, az ország polgárai közül most dől el, hogy ki alkalmas a továbbfejlődésre. Az erkölcsi tartással nem rendelkezőket mint alkalmatlanokat a fejlődés ereje ki fogja rostálni. Szükség van erre a kiválogatásra, mert az országunknak és népünknek vezető szerep fog jutni a Vízöntő korszak szellemi fejlődésében.

Hogyan tudják egyes fekete mágiával rendelkező egyének a tudásunkat ellopni?
A magasabb rendű tisztább dimenziókba nincs bejutásuk. Ez le van zárva előlük. Az anyagvilágban levő memóriánkhoz azonban hozzá tudnak férni, és egyes kis részeket kitudnak olvasni. Ez a tudás azonban igen keveseknek áll rendelkezésére. Egyes boszorkány mestereknek és nagymestereknek erre megvan a képességük.

Van-e jogunk a másik ember karmájába beleavatkozni?
Az a kérdés, hogy mit értünk ez alatt? Ha ég egy ház és bent gyermekek sikoltoznak van-e jogunk kimenteni? Az orvosnak van-e joga gyógyítani? Mert mindez belelépés annak az egyénnek a sorsába. A legjobb, ha a szeretet törvényét betartva önzetlenül próbálunk segíteni. A mágikus erőnkkel pedig a munkákat olyan szándékkal végezzük, hogy akaratilag bele simulunk az isteni szándékokba és tervekbe. Már a munkák megkezdése előtt el kell határoznunk magunkat, hogy csakis az isteni akaratot akarjuk teljesíteni. Másképpen ne is sikerüljön. Így semmiféle káros melléksorsot nem kapunk. Legjobb az, amikor magát az eredeti isteni tervet, szándékot tudjuk lehozni, és azt tudjuk realizálni. Tanácsos azonban a végzett munkát buddhai tudatokhoz vagy az Avatárokhoz elvinni, hogy vizsgálják át és azt az isteni akarat szerint realizálják.

Aki legyőzi a hétfejű sárkányt, az milyen gonosz erő felett arat győzelmet?
A hétfejű sárkány a hét főbűnt jelképezi(kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag, jóra való restség). Aki ezt legyőzi, az a saját maga alantas természete felett arat győzelmet. A népmesékben a sárkány levágott feje újra és újra kinő. Csak akkor lehet legyőzni, ha a levágott fejcsonkot kiégetik.
Ez a példa azt szimbolizálja, hogy a magukat a vágyakat kell megszüntetni, csak akkor lehet legyőzni őket.

Kik a kerubok és kik a szeráfok?
Mindkettő az angyali rendek tagja. A kerubok a harci angyalok rendjébe tartoznak. Az a feladatuk, hogy a negatív tudatok általi erőszakos erő megbillenést erőszakkal visszaállítsák.
A szeráfok az istenszeretet bajnokai. Mindkét angyali rend az éteri ötödik dimenzióban van. Szintjük az éteri dimenzió hetedik csakrájának felel meg. Az éteri síkon még két dimenzió van. A hatodik és a hetedik dimenzió. Ezek a nyolcadik és a kilencedik csakráknak felelnek meg.
Ahogyan haladunk egyre feljebb, úgy növekszik a fényesség, és egyre csodálatosabb a légkör. Nő a látókör és nőnek az intéző erők is. Közlésük nem a mi szavakkal kifejezett beszédformánk, hanem gondolati közlés. A tudatukat cserélik ki bizonyos témákra vonatkozóan. Akár milliónyian képesek közös tudatba kapcsolódni. Ez által látják és tudják azt, amit a többiek tudnak. Vagyis egy sávban megosztják egymással a tudatukat.

Milyen testhelyzetben meditáljak?
A meditáció alatt a test és a környezet zavarait kell kiküszöbölni. Ezért csendes helyen, nem túl megvilágított környezetben, egy kényelmes székben vagy fotelben elhelyezkedve behunyt szemmel érdemes próbálkozni. Meditáció előtt használjuk a mellékhelységet is. Egy jóga testhelyzet, amit egy idő után már nehezen visel a test nem alkalmas a meditációra. Ugyanúgy a fekvő testhelyzet sem, mivel így könnyen elalhatunk.

Meditáció közben hányingerem van. Mi az oka?
Ha túl nagy erőket kap a test, akkor természetes reakcióként, a hányással próbál könnyíteni magán. Ilyenkor tiszta szándékkal kérni kell és akarni kell, hogy nagyobb erőt ne kapjon a test, mint amennyit elbír.

Megszakadt az élőben tartott meditáció és utána nyomást éreztem a fejemben. Mit tehetek ilyenkor?
Minden meditáció végén ki kell engedni a test számára felesleges erőket. Ennek elmulasztása fejnyomást és egyéb kellemetlen érzést okozhat. Amikor befejezzük a meditációt, közösen a Föld közepében levő, úgynevezett nullpontba megyünk, amin keresztül haladva megszabadulunk a felesleges energiáktól, majd ezt a folyamatot a testbe helyezkedve is folytatjuk, amíg szükséges. Ha megszakad a közös meditáció, akkor ezt mindenki saját maga, egyénileg kell, hogy elvégezze.

Frissítve: 2009. 10. 30.

Creative Commons License