Misztériumok Baráti TársaságaMit miért csinálunk a meditációban?Mit miért csinálunk?

Meditációinkban dimenziókon haladunk keresztül. Az ott levő jó és nem jó tudatok különböző képen viszonyulnak jelenlétünkhöz. Már meditációk előtt is zárlatokat helyeznek belénk, hogy ne tudjunk érzékelni. A sok támadás ellen védekeznünk kell.

Először az isteni szikránk, mint tudattagunk költözik be az isteni igazságosságba.
Belehelyezkedünk az isteni igazságosságba, majd felmegyünk az Arany Ösvényen először a Bírák Bírájának tudatába, majd Brahman tudatába. Legfelső isteni szikránk itt is marad.

Le tekintünk testünkre és a finom testi formánkat felhozzuk a Háromság dimenzió szintjére (7. csakra). Majd a Személyes Egy Isten fogalmába, Allahhoz, Jahve tudatába (9. csakra).
Itt ugyanazon isteni fogalomról van szó, de ezt a dimenziókban lévő lények tudati szintjei nem tudják felfogni, mert nagyon nehéz anyagi testben átfogni és megérteni, az isteni tudat valódi lényegét, szentségét, és tisztaságát.
Tehát a különböző dimenzió szinteken különböző tisztasági és tudati formában nyilvánul meg. Azért, hogy az ott levő tudatok ezt fel tudják fogni. Ezek a felfoghatósági szintek összefüggésben vannak az egyének belső fejlettségi fokával.
Egy fejlett, éntelenséget bizonyos fokig elért tudat jobban fel tudja fogni a mindenekbe kiáradó személytelen isteni tudatot, mint egy szűk látókörrel rendelkező , de anyagba rögzült tudat.

Ez után a személytelen Isvára fogalmi szintjére visszük (13. csakra). Továbbhaladunk az AZ dimenzió szintjére. A nagy spirituál szint. (2. dimenzió szintje).
A multi univerzumok Brahmájához megyünk zárlataink oldására (ez után elhagyjuk a szamszára világát).

Miért van ez?

A meditációban dimenziókon haladunk keresztül. A fejlődést akadályozni akaró tudatok egy úgynevezett tükör univerzumot létesítettek.
Ebben minden benne van mint a mi világunkban. Igyekeznek eltolni bennünket az ő tükör univerzumi világukba. Igen ám, de ez csak egy üres kép semmi több. Minden az itt végzett munka szintén nem ér semmit. Ezért ez teljesen üresjárat.
Ennek az ellenszere az isteni igazságosságba való menekülés. Itt nem tudnak hozzánk férni.

Ez után átmegyünk a szamszárán, a létesülés körforgásán, a nirvánán, majd a felette álló isteni szinteken amelyeket mi Brahmani szinteknek nevezünk. Itt egy erőszint sorozat után bemegyünk, a Sri Chinmoy által nekünk megmutatott és a karma jóga által megfelelőnek bizonyult, Istent Megvalósított Tudat hat szintjébe. Ez után az isteni szikrával továbbhaladunk ennek a kilenc tudatdimenzió szintjeire. Majd a kozmikus dimenzió szintjeit is átfogjuk.

Miért kell ez?

Nekünk akik a dimenziókban utazunk és ott munkákat végzünk, nagy ellenerőkkel kell meg küzdenünk. Minden dimenziónak megvan a maga negatív dimenziója és abban pedig annak a dimenziónak a negatív tudatai. Ezek mindenképpen meg akarják akadályozni az általuk létesített negatív munkáik megváltoztatását. Legfontosabb szövetségesük maga az anyagvilág és benne a mi testünk. Ezekben zárlatokat tudnak elhelyezni amelyek a mi érzékeléseinket akadályozzák. Ezeken az istentudati szinteken maga az isteni erő oldja az ellentétes erők által létesített zárlatokat. Ez a zárlatoldó erő jól működik. Azonban a létesülésnek nem csak egy szintje van. A zárlatoldó erőnek minden szinten hatásosan kell működni.
Ezért tovább megyünk az isteni Ősokba. Ez a tudatdimenzió az isteni tudat, létbe lépésekor keletkezett. A mágikus centruma igen erős zárlatoldó erővel rendelkezik. Itt bemegyünk az isteni lélekbe is. Végigmegyünk az úgynevezett spirálokon, amelyek gyenge erőszint növekedéseket tartalmaznak. Majd újabb erőszint sorozatok következnek.
Feljutunk az isteni tudatba. Ez után lénytagjainkat tisztítjuk és hozzuk fel. Hogy velük munkákat tudjunk végezni.

Mik azok a lénytagok?

A mi anyagi világunkon kívül más dimenziók és dimenzió csoportosulások is vannak. Ezek lényegükben is különböznek egymástól. Anyagi testünknek ha ezekkel kapcsolódni akar közvetítő szervekre van szüksége. Mivel a meditációban az érzékelések nagyon fontosak ezért az ellenséges tudatok ezeket a lénytagjainkat zárják, ezekbe helyeznek el zárlatokat. Négy lénytagot ismerünk, amelyek a négy buddhai birodalom szintjeihez csatlakoznak.

Lénytagjaink felhozatala.

Az általunk elérhető legfelsőbb szinten az isteni szikránk tudatában összefogjuk lénytagjainkat, és felvisszük a Szentháromságba. Ennek az isteni szintnek az éteri hetedik csakrájának a szintjén van a megnyilvánulása. Ekkor egyesek pattogásokat fognak érzékelni, mert a zárlataink oldódnak.
Ez után a személyes, egy Isten csakratikus megnyilvánulási szintjére megyünk fel, hogy a kilencedik csakra szintjén még nagyobb erővel oldódjanak a zárlataink.
A személytelen isteni tudat megnyilvánulási szintje a 13. csakra szint felett, Isvara szintjeinél van.
Ez után a soha meg nem nyilvánult legtisztább isteni tudatszint következik a nagy spirituál középső szintjén. Itt oldódnak leginkább a zárlataink. Ez az AZ szintje.
Ez után összefogjuk az erőket a multi univerzumok átfogó erejében és következik a nirvána.

A nirvána szintjein.

Mit jelent az a szó, hogy nirvána? Kialvást jelent. A létesülés újra születési körforgásából kilép az illető. A körforgás megszűnik és az újra létesülések sorozata véget ér. Mindjárt kezdetben itt vannak a buddhai birodalmak. Négy buddhai birodalom van. Az éntelenségi fokozatok határozzák meg a helyzetüket. A végén az énjük szinte eltűnik.
Ennek az énnek vissza kell olvadni az Ősokba. Ezért a következő fokozatoknál részlegesen visszaolvad. Egy egy sávban olvad vissza. Pl. bölcsesség, szentség, erő stb. A végleges visszaolvadáshoz azonban át kell vizsgálni, hogy alkalmas-e? Erre is van ugyanúgy hat birodalom. A hetedik már készül a beolvadásra. Itt szoktunk segítséget kérni. Ezek hihetetlenül erősek.

Továbbhaladva az Arany Ösvényhez érkezünk. A létesülés számtalan dimenzióból áll. Minden dimenziónak van az azon dimenzióért felelős Avatárja és Buddhája. Ezek alkotják a teljes létesülést átfogó Arany Ösvényt. Az egyik oldalon az Avatárok, a másik oldalon a Buddhák fogják össze. Egyesített erejük amikor mindkettő a dimenzió erejével össze kapcsolódik adja az úgynevezett cipzárat. Ez a két szint a kiáramlást és a visszaáramlást is szimbolizálja. Ezen a szinten kapcsoljuk be a védőgömböt és megkérjük az Avatárokat és Buddhákat, hogy a meditáció alatt tartózkodjanak a védőgömbben védelmünkre.

Továbbhaladunk a nirvána Mars csakrájának a szintjein. Mivel ez nagyon fontos terület, szintenként mondjuk az előre haladást. Az erőszintek megemelkedését a végső összefogáskor érzékelni lehet.
Végighaladunk a nirvána szintjein, majd a Kozmikus Törvény Avatárjainak és Buddháinak a birodalmába érkezünk. Az ő kötelességük a létesülés egyensúlyának a biztosítása. Minden munkáiknál az isteni akarat teljesítése az irányadó. Tevékenységük minden dimenzióra kihat, mert minden dimenzióban jelen vannak.

Ez után Isten lelkeinek megnyilvánulási és jelenlét érzete valósul meg. Ez azonban csak megnyilvánulás más néven manifesztáció. Nem maga a lélek. Igazságosság, jóság, szentség, könyörület, mindenütt jelenlét, mindentudás, mindenhatóság és szeretet.

Brahman szintjein.

Ez a harmadik nagy erőszint sorozat.
Átmegyünk egy erőszint sorozaton, és egy záróvonalhoz érkezünk. Ez a tenger tudat kezdete. Ezek után az Istent megvalósított Tudat szintjeinél oldjuk a bennünk levő, érzékelésünket akadályozó zárlatokat, és egy isteni megnyilvánulási szinthez érkezünk. Ezek után, egy úgynevezett kis sorozat után, a Buddhák éteri dimenziójába mehetünk. Ez csodálatos világ. Az itt levő tudatok segítőkészek, és támogatják munkáinkat. Továbbhaladva a nagy erőszintek dimenziókban csak az erők töredékét éljük át, hogy el bírjuk viselni őket. A 28 nagy sorozatban az erők folyamatosan emelkednek.

Feljutva az Ősokba, egy más munka következik. Fel kell hozni lénytagjainkat. A négy lénytagunkkal érzékeljük és átfogjuk a létesülés finomabb dimenzióit. Ezért azokat fel kell vinni a legmagasabb szintekre. Védőgömböket létesítünk védelmükre. Először a nirvána Mars csakrájában, a közvetlenül a visszaolvadás előtt álló Buddhák dimenziójában, anyagi testeinkre védőgömböt kérünk. Ugyancsak védőgömbbel védjük a meditáló helységünket is.
Ez után a finom testeinkre is védő gömböt készítünk és Brahman szintjén a harmadik nagy egységben, az Istent Megvalósított Tudat szintjein újra megismételjük az átéléseket.

Miért van erre szükség?

Munkáinkat a létesülés igen magas dimenzió szintjein végezzük. Az egyre tisztuló dimenziók mindig magasabb tisztultsági fokot követelnek. A rengeteg belénk helyezett zárlat, a sokkal nagyobb isteni erőkben, a tapasztalatok szerint, igen hatásosan tud tisztulni.
Ez után továbbhaladunk egészen az általunk akkor elérhető legmagasabb istentudati szintre. Tanácsos munkáinkat állandóan a legfelsőbb szinteken védőgömbben folytatni. Így nagyobb a védelem. Munka közben sem megyünk sehova, mert a szinteket hozzuk fel. Így szintén védettebbek vagyunk.
Ezek után a saját kéréseinket Terjesztjük az isteni tudat elé. Majd jövünk vissza ugyanazokon a szinteken. Visszajövünk egészen Földünk nullpontjáig.

Miért fontos ez?

Az egyre magasabb szintekre feljutva, az ottani egyre hatalmasabb erőkkel töltekezünk. Miután visszajöttünk Földünk térségébe, ezektől a nagy erőktől meg kell szabadulnunk. Ősidők óta ez a Földünk centrumában, középpontjában az úgynevezett nullpontban történik. Ide elérkezve a finom testeinkben tárolt energia ide eltávozik. Ez után bejövünk tudatilag a testünkbe, de itt újra kell egy finom szabályzást végeznünk, hogy a testi tűrő képességünk elbírja viselni a meditációs töltetet. Ezért kell számolnunk ötig, és akarni, hogy minden erőn, amelyet megszerezünk uralkodni tudjunk.
Aki betartja a szabályokat azzal semmiféle baj sem történik. A meditációk zavar mentesen végződnek.

Frissítve: 2010. 10. 06.

Creative Commons License