Misztériumok Baráti TársaságaA megtett út erőszintjeiAmint ez a fejezet nevében is benne van, a Misztériumok Baráti Társaságának tagjai végigmentek ezeken az univerzumokon és dimenziókon. Ismereteik szerint ezek a létesülés szintjeit tartalmazzák, és gyakorlatilag tudják bizonyítani az erők átélésével és a dimenzió munkák eredményességével, ezek valós tartalmát.

Mik azok a csakrák?

A létesülés finomabb erőszintjeinek testünkben levő energia felvevői és szétosztói. Az energiákat a gerincoszlopunk hátsó részén vesszük fel, és azt előre sugározzuk. Minden csakrának megvan az egész testre kiterjedő energia hálózata. Ezek az energiák tartják életben a testeket. Az állatoknak is megvannak a maguk energia hálózatai, de ezek még fejletlen állapotban vannak főleg a magasabb rendű szinteken.
Van három anyagi (mars, vénusz és a merkúr) csakránk.
Van három spirituál (szív, torok és a hipofízis) csakránk.
Van három éterinek nevezett (a 7., 8. és a 9.) csakránk.
Mindezek felső energia gócok, de mindennek ellentételei is megvannak szervezetünkben illetve finom testeinkben.

Ezek az anyagsűrítő csakrák

Három anyagi (az ősanyag, az őskáosz, és a négy elem) csakra;
Három spirituál (i) az elsődleges anyag, vagy más néven az alkimisták prima matériája, az az anyag amiből minden más létrejött, (ii) az ősfény és (iii) a hatodik anyagsűrítő csakra.
Három éteri: a 7., 8., 9. csakrák. Ha eszméket hozunk le a LÉT-ből először az eszméket kell besűríteni, majd anyagba öltöztetni. Erre szolgálnak az anyagba sűrítő csakrák.

A Meg Nem Nyilvánult Univerzumok legfelső csakrái

Van a létesülésnek egy úgynevezett felső, „meg nem nyilvánult” szintje is, ahol az anyag már más törvények alá kerül. Ez a szint három univerzumba rendeződik. A kilencedik éteri csakrával véget ér a mi háromdimenziós világunk, a szélesség, hosszúság és magasság dimenziója. Az anyag egyre jobban elveszti tartósságát, formáját és szilárdságát.
Következik a negyedik univerzum amelyet a tizedik csakrával jelzünk.
Itt már az anyag nem az általunk látható formában és általunk érzékelhető sűrűségében létezik. Ebben az univerzumban is vannak tudatok, jók és rosszak, mint nálunk.
Az ötödik univerzumot a 11. csakra jelképezi és uralja.
Itt már a világ illúzió voltának a törvényei is megjelennek, mert az anyag még inkább elveszti rugalmasságát, egymáshoz kötődő erejét és szétteríthetővé válik.
Mindez a hatodik univerzumban válik teljessé, amikor az anyagot bárhova el lehet vinni, szét lehet teríteni, össze lehet sűríteni, stb.
Ennek a vezérlő csakrája a 12. csakra. Mivel ez a csakra megvan bennünk ezért az itteni erőket is uralni tudjuk. Ennek ellentét-csakrái is megvannak, de a korszakunkban jelenleg még létező fejletlen tudatok miatt erről még nem beszélünk. Képtelenek volnának ugyanis megállni, hogy a megszerzett tudással vissza éljenek. A tudatok itt öltöznek be az én világába, és vállnak különálló tudattá.
Valamennyi univerzumot, és az azokban levő dimenziókat a 13. csakra fogja át és vezérli. Hangsúlyozni szeretném, hogy minden csakrában a többi csakra erő is benne foglaltatik, egyre növekvő, vagy csökkenő erővel. Ez azonban elsősorban az első kilenc csakra-párra jellemző.

Az istentudati szintek

A megtett úton találkozunk az istentudati szintek különböző szintű megnyilvánulásaival.
Az első az anyagvilágban megnyilvánuló isteni erő, a HÁROMSÁG a teremtő, fenntartó, és pusztító erő. Ez az erő az éteri 7. csakra után jelenik meg.
A következő a személyes egyisteni fogalom a Meg Nem Nyilvánult univerzumok előtt manifesztálódik. Ezt a zsidók JAHVENAK vagy más néven ELOHIMNAK, vagy a mohamedánok ALLAHNAK hívják. Egy, de személyes. Ez a lényege.
Az univerzumok után az istentudati szint egyre finomodik és eléri az egy isten fogalmát, ami azonban személytelen. Ezt indiai kifejezéssel ISVARÁNAK nevezzük. Amikor az univerzumunk megszületett, megnyilvánult. Mindaddig ameddig az univerzum létezik megnyilvánult állapotban van, majd a soha meg nem nyilvánult isteni tudat (az AZ) visszavonja önmagába.
Isvara után a szentségi univerzumok jönnek.
Itt már nincs én-tudat a mi emberi értelmezésünk szerint. Az itt levő tudatok lényük egy részében már az isteni tudattal való közös egységben vannak. Ha az istentudati szintekről nézzük ezeket az univerzumokat szennyezettnek és beszűkítettnek találjuk őket. Ha a mi anyagi dimenziónkból szemléljük, csodálatos, nagyszerű és leírhatatlanul tiszta és szép világok.
Három univerzumra tagozódik a szentségi univerzumok rendszere. A hetedik, a legalacsonyabb, az anyagi rész, majd a nyolcadik jön, ez az univerzumok erőszintje. Ahogyan megyünk egyre feljebb az univerzumok és dimenziók erőszintjein. úgy nőnek az erők. Ez mindenhol általános szabály. A kilencedik szint - amelyik a legtisztább és legerősebb - felett van egy vezérlő és összefogó szint.

Továbbhaladva az isteni univerzumok jönnek

Ez szintén három univerzumra tagozódik: a tizedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik univerzumra. A szétáradt tudat egyre tisztább tudatállapotba kerül. Ezek a szintek tulajdonképpen látóköri és tudatállapoti szintek. Bárhol vagyunk a létesülésben ha ezt a tudatállapotot elértük, beérkeztünk az isteni univerzumok világába. Ez az emberek tudatállapotához képest leírhatatlanul kellemes világ azonban még mindég szegényes és beszűkített a LÉT magjában levő tudatbirodalmakhoz képest. A 11. és 12. univerzumok jellemzői az egyre nagyobb kiterjedésű átfogás és az egyre tisztuló és le nem írható légkör, amelyet minden emberi képzeletet felülmúló erőkkel rendelkező tudatok fognak össze. Létezik az összes dimenziókat és univerzumokat összefogó vezérlő tudat, a Brahman, amely vezérli és harmonizálja az összes tudatszint működését.

A nagy spirituál dimenziók

A nagy spirituál dimenziók három nagy dimenzióra tagolódnak.
1. A Bölcsesség tiszta fehér fénye: elvileg a létesülés tudását tartalmazza, de nem tartalmazza az isteni tudat titkos terveit.
2. Az AZ: van egy soha meg nem nyilvánult istentudat. amely ISVARA szintjét is magában foglalja. Mint istentudati szint ISVARA fölött helyezkedik el. Ennek kifejezésére semmiféle hasonlat nem alkalmas, mert minden hasonlat csak torzítaná és szennyezné. Személytelen, mindeneket átfogó, örökkévalóságban gyökerező tudat.
Valamennyien belőle áradtunk ki, és hozzá térünk vissza.
3. Szentek Szentje: a Lét belső szentségi ereje, amelynek megnyílását a meditálók csak később érik el.

A nagy éteri dimenziók

1. Világ világossága: olyan belső eggyé váltsági szint, amely már képes az AZ belső terveibe is belemenni, és azokat áttekinteni. Ez azonban még nem a végső visszaolvadás.
2. Jin-Jang erők: a létesülés összes ereje, de főleg a megnyilvánult világokban.
3. Az istenek világa: a LÉT magja előtt egy felső összefogó centrum, amely vezérli és átfogja az egész létesülést. Közvetlenül felette van egy Brahma, egy vezérlő centrum, amelynek nevében is benne van a feladata: multi univerzumokat vezérlő és összefogó centrum. Itt rengeteg zárlattól meg tudunk szabadulni, mert ez a centrum a létesülés valamennyi univerzuma felett uralkodik. Nemcsak a mi univerzumunk létezik, még számtalan ilyen van. A belőlük jövő, finom-testeink működését lefogó, erőkkel mindenképpen számolni kell. Ezek a gátló erők a finomabb érzékeléseinket zárják, és ezáltal megakadályozzák az isteni tudat felé való törekvéseinket. Igyekeznek bennünket testünk tudatába bezárni. Az oldásokat a mágikus centrumba bejutva kell minden meditáció alatt kérni.

Ez után a LÉT magja következik.

Frissítve: 2008. 09. 24.

Creative Commons License