Misztériumok Baráti TársaságaLélekcsereFöldünk egy új fejlődési szakaszhoz érkezett. Átmenetileg, kb. ezer évig, a fejlődni akaró, törekvő tudatok bolygója lett. Beléptünk a Vízöntő Korszakba, amely egy új fejlődési szakaszt nyilt meg.
A magasabb fejlődési szakasznak előfeltétele, hogy az alacsonyabb szakasz továbbfejlődni nem tudó tudatait, legyenek ezek emberek vagy állatok tudatai, kataklizmák erőszakosan eltávolítják a fejlődés útjából.
Tudomásunk szerint egy ilyen eseménynek kellett volna bekövetkeznie a közel múltban is. Ezeket azonban a Földünk tanítói, mesterei hárítani tudták. Az isteni tudatban ugyanis, többfajta sorsszint rejtőzik, mint lehetőség. Ezekből elő lehet hozni, bár ez nem mindig sikerül, a lehetséges legjobb eseményszintet. A Vízöntő Korszak eseményhárításainál ez azonban sikerült. Az igen nagy tömegű pusztulás nem következett be. Az emberi tudatok tovább éltek a Földön, de lényegében alkalmatlanok voltak egy tisztább korszak eszméjét megérteni, sőt még inkább azt életükkel megvalósítani.
Ezért a fejlődés egy hihetetlen eseményszintet hozott létre. Nem tudtunk arról, hogy ez létezik. Az ember nemcsak testből érzelemből és logikai szintekből áll, hanem a létesülés finomabb fokozatait is birtokolja. Vannak úgynevezett lénytagjaink amelyek igen erősen össze vannak kötve a létesülés finomabb dimenzió szintjeivel. Ezek mintegy egymásba fonódó szintek, amelyek körül ölelik az elpusztíthatatlan örökkévaló isteni szikrát, és a test elpusztulása után is is tovább léteznek vele együtt.
Az emberi faj lényegében védve volt története során a lélekcseréktől. Ez a dimenzió lehetőség zárva volt. Ha történtek is szórványos esetek azok nem kerültek a nagy nyilvánosság elé. Most azonban a dimenzió-kapuk szélesen kitárultak, mert a kozmikus fejlődés értelmében a Föld népességének legnagyobb részét ki kell cserélni. Mind azokat, akik kivoltak jelölve az erőszakos eltávolításra. Így azonban megmarad a technikai szint, megmaradnak az épületek, és a rengeteg szenvedés sem történik meg. A lélekcsere szinte észrevétlen.
Természetesen a negatív tudatok ezt az eseményt nem nézik tétlenül és a lehetőségeket kihasználják.
A lélekcsere úgy történik, hogy csak a legfelső szint, a szabad akarat jóra vagy rosszra való irányultsága változik meg az új lélek fejlettségi fokának megfelelően. Megmarad a teljes memória, minden megszerzett tudás, csak éppen az új lélek gondolkozási szintje, az eseményekhez és a dolgokhoz való hozzáállási szintje viszonyulása változik. Más viselkedési formák kerülnek előtérbe. Egy gonosz, fejletlen tudat, viselkedésében azonnal elkezd kötekedni, sértegetni, és általában a békétlenséget árasztja maga körül. Egy lusta kényelmes lélek megtartja az előző szokásait és mindent kezd időben eltolni, akármennyire is szorgalmas volt azelőtt.

Családon belül hogyan lehet felismerni, ha valakibe negatív tudat került?

Arról hogy kihal az ilyen egyénekből a hozzátartozók felé a szeretet. Már a szemükből is észre lehet venni, mert a régi szeretet teljes tekintetük hideg, és részvétlen lesz. A család érdekei iránt közönyösek lesznek. Ez érthető, hiszen belsőleg nem tartoznak a családhoz.
Még súlyosabb az eset, ha démoni tudat kerül beléjük. Ezek a tudatok, mindenkit gyűlölnek. Belső lényegi töltetük egy nagy diszharmónia. Hiszen az egész létesülés fejlődési eszméjével, haladásával ellentétesen akarnak működni. Mindenkibe ahol csak lehet belekötnek. A gazdatest emlékezetéből előhoznak rég elfeledett sérelmeket, eseményeket amivel vádaskodhatnak, és a belső feszültségüket másokra akarják átvinni. Ezek által próbálnak szabadulni a saját diszharmóniájuktól. Ezek a tudatok folyamatosan mindent és mindenkit gyűlölnek. Ha hatalom közelébe jutnak, mindenkinek csak ártani akarnak. Ez az egyetlen céljuk. Semmiféle közösséget sem éreznek az emberekkel, hiszen nem tartoznak az emberi fajhoz. A sok lehetőség közük mindig a legrosszabbat választják, amivel legjobban árthatnak. Ez az egyetlen örömük. Ha politikai vezetőket tudnak megszállni, olyan kijelentéseket tesznek amit az eredeti lélek sohasem mondott volna. Ez után örülnek hogy kijelentésükkel mekkora zavart, bajt tudtak okozni.

Földünk jelenlegi állapota.

Az egész Földet, annak minden népét és nemzetét hatalmas negatív tudati erők támadják. Ez a támadó erő két részre oszlik. A Földön belül levőkre, ezek a lélekcseréket hajtják végre és az őket védőkre. A Földön kívül levő erők védik a Föld pajzsán belül levőket, abból a célból, hogy az általuk végzett lélekcseréket ne lehessen pozitív tudatokra cserélni.
Magyarországot külön igen hatalmas erők támadják. A támadó erő nagyobb, mint azok amelyek együttesen a Föld minden népét támadják. Jellegükben is különböznek a támadó erők. A Magyarországot támadó erők hihetetlenül nagy erejű negatív tudatok. Ezek az egész létesülést átfogó negatív erők vezetéséből jöttek. Így van ez a külső védőiknél is. A többi nemzetet támadó erők messze nem ilyen erősek. Az egész Földön a negatív tudatok lélekcseréiknél a vezetőket támadják. Így tudnak a legtöbb bajt okozni.
Tapasztalhatjuk azt, hogy munkáinknál, amikor a megszálló ártó erőket akarjuk az emberekből kiűzni, az emberi faj tagjai részéről jön egy igen erős támadás. A fekete mágiával dolgozók érthetetlen módon támadják azokat, akik az egész emberi fajtán csak segíteni akarnak. Ezt a tényt látszólag nem lehet megérteni. Hiszen ők is az emberi fajhoz tartoznak.

Miért akarhatnak saját maguknak és szeretteiknek is rosszat?

Erre csak egy magyarázat van. Aki folyamatosan a másoknak rosszat akaró szándékkal dolgozik, azt a hasonló beállítottságú ártó tudatok egyre jobban megszállják, és átveszik gondolkozásuk, ítélőképességük felett az uralmat. Tudatukat egyre jobban ők irányítják.
A megszállottságukra létezik a látók számára egy bizonyíték is. Amikor támadásuk büntetése képen a finom testi energia vezetékeik megsemmisülnek, lelkük testükből távozik, a lélekcserekor igen sok ártó tudat is utánuk megy. Ezt belső látással látni és tapasztalni lehet.

Honnan jönnek az emberek testeibe az új lelkek?

A galaktikákból, az univerzumból. A Földön az emberi faj tagjai között nincs elég fejlett tudat, ezért ezeket máshonnan kell pótolni. Mivel más és igen sok univerzum létezik, tömegesen jönnek a törekvő lelkek, egy olyan magasabb rendű iskolába, mint amilyen a Föld is lesz, tanulni.
Ezért van a Földünk és a rajta élő emberiség ilyen erős támadásoknak kitéve.

Frissítve: 2009. 09. 03.

Creative Commons License