Misztériumok Baráti TársaságaAz ŐsbűnMi lehet az ősbűn?

Az ősi írások megemlítik ugyan, de bővebb magyarázatot nem adnak róla. A mi emlékezetünket is homály fedi. A Biblia is csak arról szól, hogy „ettek a jó és gonosz tudás fájáról”. Mivel nem anyagi testben voltak, ez a gonosz tudás csak a mágikus erőkkel való kontár vissza élés lehetett. Abban a könnyed légies formában ezekkel az erőkkel természetes volt az együtt működés. Mivel nem a nagy mindenség törvényeit tartották szem előtt, hanem a saját vágyaik kielégítését, az univerzum rendjében nagy zavarokat és károkat csináltak. Ezért kiűzették őket abból az igen kellemes lét formából, és „Isten bőr ruhába öltöztette őket”. Tehát beköltöztek az anyagi formába. A régi emlékezetük eltörlődött, már nem emlékeztek a régi erőkre, mert erre méltatlanokká lettek. Nem is szabad volt vissza emlékezniök, mert a régi tudás azonnal visszatért volna, amivel újra csak vissza élnének. Hiszen az éntelenség fejlettségi fokát a jelenlegi emberi lélekcsoport még nem érte el.
Jelenleg is élnek olyanok a Földön, akikben ez a tudás csökevényes formában megvalósul ugyan, de vissza is élnek vele. Ezeket hívjuk fekete mágiával dolgozóknak. Ezek a régi hibákból semmit sem tanultak és semmit sem okultak. Ezekre vár majd a korszak végének az ítéletekor a „második halál”. Ezek ugyanis - semmit sem tanulva és fejletlenségük miatt – újra a gonosz tudást gyakorolják.

Az anyagba zuhant emberi faj vétkei olyan súlyosak voltak, hogy saját erejükből képtelenek lettek volna újra vissza térni a régi könnyedebb létformába. Tudta ezt a „Föld Fejedelme” is. Az a tudat, aki annak idején a kozmikus rend és egyensúlyi állapot ellen uszított, és az engedetlenséget sugallta, ezzel az ottani lélektömegek bukást elő segítette. Ez jelenleg már büntetésképpen el van zárva egy kútszerű üregbe közel ezer éves időtartamra.

Az időtlen időkben az isteni tudat önmagából egy lényegével azonos sűrítményt választott ki, egy Avatárt, akit később a Földön Jézusnak hívtak. Ez az emberi faj sors adósságát magára vette, azaz karma átvállalást végzett. A maradék karma megszűnésekor az éteri világokba való visszatérés útja újra kinyílt. Nem tért vissza azonban a régi éteri könnyedség amellyel a régi létformában a dimenziókban otthonosan és könnyedén tudtak mozogni, hiszen anyagi testben voltak. Ezt az emberi fajnak újra ki kellett alakítani.

A Buddhák, Avatárok mint isteni tudat sűrítmények megmutatták a fajtának a visszatérés útját az isteni tudatba. A fejlődés előrehaladtával az emberi fajból azok, akik a fejlődésben jobban előre előre jutottak, vagyis a lelki elit többre vágyott. Megtapasztalni a többi világot is. Átélni annak dimenzió szintjeit. A régi elfelejtett tudás emlékei hajtották őket. Erre a tudásra képesítették a régi beavatási misztériumok a beavatottjaikat. Mivel ez transz állapotban történt, a hirtelen visszajövetel - ami néha balesetszerűen be is következett - életveszélyes körülményeket teremtett. A Vízöntő korszak embere biztosabb utat kapott.

A Vízöntő korszak kezdetekor megnyílt az út a dimenziók felé is. Az ősbűn karmája azonban itt is érvényesült. Az utat újra ki kell építeni. Az erők átéltetésével, minden dimenziócska erejének érzékelésével, minden az utat elzáró sors akadály megszüntetésével. Ekkor, ha ezt tömegek is átélik, akkor a tudás bekerül az egész emberi faj morfogenetikus tudatába, és minden ember részére átélhetővé válik.

Hasonló az egész Jákobnak az álmához. Egy hatalmas lajtorját azaz létrát látott álmában ami az égig ért. Ennek a létrának a fokain angyalok jártak felfelé és lefelé is. Szimbolizálja ez a létra a dimenziókat, amely az ősi időkben mindenki rendelkezésére állott. A bukás után ez a képesség azaz lajtorja eltűnt, azaz elveszett. Az emberiségnek újra létre kellett hozni. A karma jóga a dimenziókban és az azok felett levő mágikus erők önzetlen gyakorlásának az útja. Ez fel volt már az ős időkben is fedezve. Járt is rajta egy-egy mester és a tanítványaik. De nem tömegesen mint az egész emberi faj tagjai. Ez az út a fajta számára csak most válik járhatóvá, mert a fajta fejlettsége csak most érkezett arra a szintre, hogy az egész utat, annak minden kocka kövét kiépítsék. Az utat már csoportok építik, és ez a közös munka már az emberi fajta al tudatát gazdagítja.

Hogy ez így van arra bizonyíték az a sok tudat akik később csatlakoztak és csatlakoznak a meditációkhoz, és a Nirvána dimenzió szintjein velünk együtt tudnak dolgozni.

Van azonban ennek a pótlólagos és újra kiépített útnak útnak hátránya is. Csak annyi és akkora védelmi erőhöz nyúlhatunk, amit elértünk. Ezért hiába látjuk az egész fajtánkat támadó, az emberi faj vezetőit megszálló démoni tudatokat, a rengeteg gonosz tudatot, amelyek az egész emberi fajt támadják, nem tudunk lényegében semmit tenni ellenük, csak apránként haladhatunk előre a feltisztítással mindaddig, ameddig a támadó tudatok dimenzió szintjeit el nem érjük. Ekkor már az ellenerőket szét tudjuk dobni. Az eredményes intézkedés még inkább akkor történik meg, amikor már dimenzió erőkben túlhaladtunk rajtuk. Ez is az ősbűn egyik napjainkig ható karmája. De egészen biztos, hogy az út a majdnem Buddhaiságot elért szintig ki fog épülni, és az egész Föld feltisztulása meg fog történni.

Természetesen az út kiépítésén fáradozó munkásokra, ha anyagi testüket levetették, és mivel a tisztultabb dimenziókat már ismerik, ezen dimenziók tudati szintje vár, mint munkájuk visszaható karmája. Erre egyébként isteni ígéret is létezik.

Frissítve: 2009. 05. 31.

Creative Commons License