Misztériumok Baráti TársaságaÍtéletA meditációkon gyakran elhangzik, hogy a meditációt, és az azt végző személyeket akadályozó, vagy egyenesen támadó lényeket ítéletre visszük. Mit jelent ez?
A létesülés intéző erőit segítségével az ítéletkor olyan erőhatás alá helyezzük e lényeket, hogy számukra kikerülhetetlenül a saját isteni szikrák méri fel, hogy mennyire tértek el az isteni akarattól, az isteni léttörvényektől, mennyire sértették meg azt. Az ítélet alá vont lénynek a saját isteni szikrája ez alapján hajtja végre a lényen, annak ego-tudatán az isteni ítéletet.
Tehát nem mi ítélünk, hanem a lények saját isteni szikrája, amely az isteni tudattal tökéletesen együtt van, így tökéletesen tisztában van azzal, hogy mit kell tenni.
Az ítélet során a sok tényezőt vesz figyelembe az isteni tudat. Például, hogy a lény a szabad akaratával vagy kényszerből sértette meg a törvényeket, különlegesen szigorú szabályokat sértett-e meg, jóakarattal, de tudati korlátai miatt tért el az isteni akarattól, stb. Az ítéletnél az isteni könyörület és kegyelem is működik.

Isteni büntetések

Erőlezárások, képességmegvonások: a létesülés intéző erői lezárják a lény azokat a mágikus képességeit, melyet ártásra vagy önző célra használt fel. A képességek működtetéséhez használt finom testi energiavezetékek, kifejlesztett finom testi szerkezetek gyengébb esetben lezáródnak, szigorúbb büntetés esetén megsemmisülnek. A legsúlyosabb büntetés az azonnali ítélettel járó halál állapota. Az ez után kapott uj dimenzióba való születés lehet, hogy egy gyors anyagba zuhanást jelent, vagy a poklok világában történő testet öltést, mint folyamatos büntetést.
A finom testi energiavezetékek megsemmisülése nemcsak azzal jár, hogy többet azokat nem tudja ártásra vagy önző célra használni, hanem azzal, hogy alacsonyabb létformába zuhan, rosszabb esetben alacsonyabb dimenziószintre, hiszen a testi forma működtetéséhez szükséges energiavezeték rendszereit veszítette el. Tehát így visszakerül a létfejlődés alacsonyabb fokákra, lemaradva a jelenlegi szintjén lévő lényektől. Vehetjük úgy, hogy a középiskolából visszaküldik fejlődni az általános iskolába, vagy rosszabb esetben az óvodába az erkölcsileg, etikailag fejletlen lényt ismétlésre.
Isteni áthangolás: kijelölt területeken az idehozott lényeket az eddigi szabad mozgásukban korlátozzák, és a dimenzió-lényeket olyan mágikus sugárzásnak teszik ki, ahol az egyéniségtorzulások, jellemhiányosságok „áthangolódnak”, a hibák „kimosódnak”. Végül a lény újra a rá vonatkozó isteni elképzelés szerinti helyes állapotba kerül. Ez a legenyhébb büntetés, a legrövidebb ideig tartó büntető hatással. A lény rövid időn belül folytathatja a fejlődést a régi szintjén.
Isteni átnevelés: kijelölt területen a lények mint egy televíziókészüléken nézhetik végig a tetteiket és tetteik következményeit, valamint ezzel párhuzamosan azt, hogy Ami lett volna a helyes cselekedet, és annak melyek lettek volna a következményei. Ez enyhe büntetésnek számít, melynek végén a lények rájönnek, hogy saját egojuk, saját önzésük sodorta őket bajba, szakította ki őket a létfejlődés sodrából. Az átnevelés után nem kerülnek azonnal vissza a régi területükre, régi fejlődési szintjükre, hanem könnyebb feladatokat kapnak, hogy visszaszokjanak az egomentes, másoknak nem ártó viselkedéshez.
Büntető terület: a létesülésben olyan területek, ahol a fejlődési törvényeket megsértő lények az általuk elkövetett ártó tettek következményeként azok súlyának megfelelő területre kerülnek a létesülés intéző erői által. Itt gyakorlatilag a lény saját ego-tudatának torzulásai ellen „kezelik”, hiszen az ego-tudat vitte őt a létfejlődéssel szemben.
Ilyen módon pl. vannak büntetőbolygók, ahol a lelki szintjének megfelelő lelkű lények közé születik. A gyűlölködők a gyülölet bolygójára, ahol mindenki gyűlöl mindenkit; az anyagiakért másokon keresztül taposók pedig oda, ahol mindennapos küzdelem folyik az életért.
A pokol is létező dolog, ami nem más, mint annak a lénynek a saját altudata. A büntetés során kinyitják a lény altudatát, és akkor az általa elkövetett vétségek realizálódnak a számára, és számtalan alkalommal éli át azt áldozatként azt a bűnt, amelyet ő elkövetőként korábban végrehajtott.
Itt is működik az isteni kegyelem, mert a leggonoszabbakat kivéve minden lélek a saját tűrési határán belül marad. E büntetés hosszabb időre kivonja a létfejlődésből az érintett lényt. Addig, amíg ki nem ég belőle az egonak az a része, mely a bűnök elkövetésére sarkallta, másfelől bele nem égetődik a lelki tilalomfa, hogy ilyen bűnöket nem szabad elkövetni.
Dimenziócsökkenés: A tudat büntetés képpen a felső dimenzióban levő sokkal nagyobb hatalmát és erejét is elveszti, amikor alacsonyabb dimenzióba kerül.
Lélekcsere: bizonyos körülmények között végrehajtott büntetés. A Föld jelen korszakában tömegesen fordul elő. A korszakváltást bevezető kataklizmákkal az új korszakra lelkileg éretlen egyének nem pusztultak el úgy, ahogyan az korábbi korszakoknál történt. A kataklizmák helyett egy másik isteni terv lépett be: a lények megmaradtak, a technika szintje sem pusztult el, de az új korszakra lelkileg éretlen, nem törekvő, nem istenkereső lények tudatait bizonyos szintig kiemelték a testükből, és a nekik megfelelő szintű területekre viszik őket. Helyükre törekvő lelkek kerülnek, akiket az univerzum különböző területeiről hoztak a létesülés intéző erői.
A lélekcserén átesett ember a cserének nincs tudatában. A tudásával, emlékeivel szinte teljesen rendelkezik (egy-két apró részlet kieshet), viszont az irányultsága megváltozik. Legtöbbször ez a magyarázata annak, amikor egy ember hirtelen pozitív irányban a környezete számára is szembetűnően megváltozik.
Sajnos, ezzel a negatív oldal is visszaélt. Elsősorban az emberiség vezetőit cserélte ártó lelkekre, akik gonoszságokat műveltek, a közösségekre, nemzetekre ártó döntéseket hoztak, ártó szándékaikat ártó cselekedetekkel élik ki. A rossz törvényeknek, rossz gazdasági döntéseknek gyakran ez az oka. A családban arról lehet felismerni e negatív lélekcserét, hogy kötekedővé, veszekedővé válik minden átmenet nélkül az az ember. A családtagjai iránti szeretet megszűnik. Nincs benne szeretet senki iránt.
Tudni kell, hogy ilyen esetben ezek a lelkek gyűlölik az emberiséget, annak csak ártani akarnak. Nincsenek tekintettel sem családi kapcsolatra, sem egyéb kötelékre. Nem tartanak be semmit, megbízni bennük nem lehet. Roppant veszélyt jelentenek az emberi faj számára. A Misztériumok Baráti Társasága, tudomásunk szerint, az emberi fajból kijelölt védőcsoport, amely az isteni akarat és tervek szerint a létesülés intéző erői segítségével fokozatosan emeli az emberi faj védelmi erőszintjét, hogy e roppant veszélyes ártó hatást megszüntesse.
A folyamat végén, a Vízöntő Korszak nyitányának lezárásakor nem maradnak a Földön ártó lények. Ez isteni szándék, melyet a Misztériumok Baráti Társasága csak realizál. Mi csak eszközök vagyunk, de avatárokkal és buddhákkal dolgozunk együtt.

Frissítve: 2009. 09. 03.

Creative Commons License