Misztériumok Baráti TársaságaHáziasszonyok meditációs munkái.A Vízöntő Korszak beavatásai sokkal nagyobb tömegeket érintenek, mint az előző korszakokban. A meditációt eredményesen végezhetik azok is, akik előzetesen semmiféle képzést nem kaptak.
A régi idők veszélyes beavatási módszereit már nem lehet alkalmazni. Az új módszerek már veszélytelenek.

Miből is áll ez a módszer?

Minden meditáció alkalmával a dimenziókon felfelé haladva, feljutunk az isteni tudatba. A munkáinkat először a Bírák Bírájának tudatában végezzük, azért, mert az ő tudati átfogáse és látóköre hihetetlenül nagy és szétágazót az emberekéhez képest. Amint itt a vibráció megszűnt, munkáinkat átvisszük a Kozmikus Törvény szintjére. Ezzel egyeztetve, bevisszük a buddhák és avatárok dimenziójába, az ott levő mágikus központ vezérlő ideájába. Amikor itt is megszűnt a munka, ezt abból tudjuk meg, hogy a munkával kapcsolatos vibráció megszűnik, tovább visszük Jézus tudatába ellenőrzésre és alakításra. Ezek után Brahman tudatába visszük. Itt is alakul.
Tanácsos az időtlenségbe helyezni azért, hogy a munkákat, feltisztításokat az isteni tudat tovább folytassa.
Jézus tudatába azért kell belehelyezni, mert ő az emberi faj dimenzió-váltásának az avatárja. Ő ezért, mintegy reszortfelelős, felügyeli a dimenzió-váltást előkészítő munkákat.
A Kozmikus Törvény alatti dimenzió szint az avatárokés a buddhák területe. Ők felellősek a Kozmosz rendjéért. Részükre ez karmikus felelősséget jelent. Csak akkor működnek, ha ez isteni akarat és parancs. Ezért általában az alakításokat előzetesen az erre vonatkozó isteni tervekbe kell bevinni, és azokkal egyeztetni. Ez nagyon lényeges és fontos.

Ezekkel a többszörös biztosítékokkal tudjuk munkáinkat etikailag tisztán tartani. Ez még akkor is fenn áll, ha esetleg rossz sugallatokra hallgatva dolgoznánk. Mivel a szándékunk az isteni akarat teljesítésére, és a lehető legjobb sorsra, azaz a karmára irányul. Nem követünk el hibát. Negatív érzelmeknek se engedjünk. A bennünket támadok elleni indulatot értem ez alatt. Mindent az isteni akarat teljesítésének érdekében tegyünk.
Általános törvény, hogy mindent kérjünk és ne akarjunk. Így semmiféle vétséget sem követhetünk el.

Frissítve: 2009. 09. 03.

Creative Commons License