Misztériumok Baráti TársaságaArany ÖsvényAz Arany Ösvény az isteni tudattól kezdődően a teljes létesülésen keresztülhúzódó tudati „ösvény”. Ez az ösvény tiszta, és minden szennyeződéstől, minden negatívtól mentes. Miért? Mert egyfelől az isteni tudat „sűrítményei”, az avatárok, másfelől az isteni tudattal részben összeolvadt buddhák alkotják az Arany Ösvényt.

Miért terjed ki az egész létesülésre az Arany Ösvény?

Egyrészt, mert az isteni tudat meg akar nyilvánulni közvetlenül is a létesülésben, annak minden szintjén, és ezért minden létdimenziószintre bocsát ki avatárokat, melyek tanítják a lényeket. Másrészt minden dimenziószinten vannak felfejlődött lények, akik „megvilágosulva” az isteni tudattal részben összeolvadva buddhává válnak. Minden létdimenziószinten találhatóak avatárok és buddhák.
Minden létdimenziószintnek van egy vezérlő avatárja, és egy vezérlő buddhája. Az összes avatárnak és buddhának egy Vezér avatár és egy Vezér buddha fogja össze.
Az Arany Ösvény „tetején”, leheletnyi különbséggel az isteni tudattól, azzal szinte teljesen összeolvadva létezik egy buddha, akit Bírák Bírájának hívunk. Ő a végső ellenőre, a fő felügyelője a létesülésnek és a létfejlődésből visszatérő, az isteni tudattal végleg összeolvadni kívánó lényeknek. Mivel ő áll legmélyebben az isteni tudattal összeolvadva a létesülésben, ezért hajszálpontosan meg tudja ítélni, bírálni, hogy az a dolog, az az esemény, az a lény mivel és mennyivel tér el a róla alkotott isteni szándéktól, elképzeléstől. Összességét tekintve az isteni tudat legfőbb helytartója, megbízottja a létesülésben, a legnagyobb hatalom birtokosa.

Az avatárok és buddhák központja egy olyan dimenzióterület, ahol a létesülésre vonatkozó kozmikus léttörvényeket „kezelik”. Itt tartják egyensúlyban a létesülés szerteágazó működését.
Bár az Arany Ösvény a teljes létesülésre kiterjed, azt betölti, mégis a munkánkban egy isteni tudatig magasodó fényhengerként képzelhetjük el. Ennek a fényhengernek az egyik oldalát a létesülésből az isteni tudathoz felfele törekvő buddhák alkotják, míg a fényhenger másik oldalát az isteni tudatból a létesülési szintekre leereszkedő avatárok alkotják.
Meditációban az Arany Ösvényen dolgozunk, annak segítségével haladunk a dimenziószinteken, megyünk fel az isteni tudatba. Ezt a fényhengert rávetíthetjük egy tisztítani, védeni kívánt területre, eseményre, lényre, téridő-szektorra (a mi világunkban az időszakasz figyelembevétele, meghatározása fontos, mert más dimenziólények képesek eltolni időben a gondolati cselekvéseket. Be is vihetünk ide védeni kívánt területet. Ekkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a védeni kívánt terület is a létesülés dimenziószintjei által van alkotva, ezért annak alkotó dimenziószint kiterjedéseit az Arany Ösvény létdimenziószintjeivel kell összeolvasztani (mint két hengert egymásba).
Az Arany Ösvény minden avatárt és buddhát tartalmazza, ezért az Arany Ösvényen bármely avatár és bármely buddha megtalálható.

Az Arany Ösvény nyilvános, nem zártkörű ismerete nem jellemző az univerzumra. A Földön a Vízöntő Korszak, az úgynevezett krisztusi birodalom nyitányakor jelent meg ez a tudás. Mivel ez nagy ritkaság, ezért a létesülés más szektorban lakó lényeienek is fontos ez az ismeret. Hajlandóak a Földért, az emberiségért dolgozni e tudásért.
Miért az Arany Ösvényt hasznájuk a dimenziókban való közlekedésre? Miért fontos az Arany Ösvény? Mivel a létesülés minden szintjén találhatóak negatív lények, ezért az emberiség vezetésére, segítésére, védelmére kijelölt úgynevezett hierarchia közé is bekerülnek negatív lények. Legtöbbször az egojuk torzulása az, amely az isteni akarat emberiséggel kapcsolatos terveit akadályozza, és átállnak a negatív lények közé. Mivel az emberiség számára kijelölt hierarhiák nem tiszták, közöttük árulóvá váltak egyesek, ez döntő pillanatokban megakadályozta az emberiség isteni szándék szerinti fejlődését, védelmét, kegyelmi segítségét. Ezen tudatos negatív akadály kiküszöbölését oldotta meg az Arany Ösvény megismerése, és „használata”.

Ez teljesen tiszta terület. Viszont a negatív erők képesek az Arany Ösvény hamis, üres képét létrehozni, és így az embereket becsapni, „üresjáratra” kárhoztatni. Ezért kizárólag az isteni igazságot, mint a hamisságot szétszóró eszközt magunk előtt tartva, abba kapaszkodva lépünk az Arany Ösvényre.

Frissítve: 2009. 09. 03.

Creative Commons License