Misztériumok Baráti TársaságaMagyarázat a meditációhozLassan megnyugszunk, és messziről nézzük a testünket. Tudatunk felnyúlik az Atya-Anya tudatába, és eggyé válunk vele. Még inkább messziről nézzük a testet. Testi formánkat lassan kezdjük felvinni az isteni tudati szinteken.

Hogyan megyünk fel a szinteken?

Legelőször az isteni igazságosságba megyünk. Ez azért fontos, mert a negatív tudatok előszeretettel dobják tudatunkba az ő tükör univerzumaik által készített képet. Ha ezt mi valóságosnak fogjuk fel, akkor minden munkánkat az ürességben végezzük. Ezért azok eredménytelenek lesznek. Az isteni igazságosság szándéka és akarata ettől megvéd bennünket. Ez után az Arany Ösvényen megyünk fel. Ez egy minden dimenzióra kiterjedő védelem.

Először az isteni szikra halad fel az Arany Ösvényen. Áthaladunk a Számszára, majd a Nirvána szintjein, bejutunk Brahman erő sorozatába. Áthaladunk egy záróvonalon, és az Istent Megvalósított Tudati szinteken átélési szintekbe megyünk be. Ezek azért szükségesek, mert sok zárlatot helyeznek belénk naponta. A zárlatok lefogják lénytagjainkat amelyekkel érzékelni tudunk, ezért ezek feloldása lényeges. Ezek a meditációs szintek a tapasztalatok szerint igen jól tudják oldani a bennünk elhelyezett fogó erőket. Ez három kilences erőszint ereje, de a létesülés igen nagy erőit képviselik. Ezek után egy új sorozat kezdődik amely már még magasabb szinten haladva új munka lehetőségeket nyit meg.

Brahman második nagy sorozatát túlhaladva az isteni szikráinkkal bemegyünk az Ősokba. Lényegében az Ősokban maradunk az egész meditáció alatt. Az Ősok az az elsődleges állapot, amikor a LÉT megnyilvánult, de még a teremtés akarata nem indult meg.

Második munkaszint. Lénytagjaink védelme.
Tudatilag felhoztuk a legfinomabb formáinkat az általunk elérhető legmagasabb dimenzió szintre. Az első nagy sorozatnál az úgynevezett Számszáránál az isteni megnyilvánulási szinteken megyünk fel a félanyagi részeinket, úgynevezett lénytagjainkat visszük fel, de úgy, hogy az isteni szikra tudatával már fent maradunk. Át haladunk a Számszárán, majd belépve a Nirvánába, annak a Mars csakrába jutunk. Ez a csakra igen fontos. Itt helyezkednek el a Buddhai birodalmak. Négy birodalom négy lénytag szinttel. Ez után következik a hat részben tudatilag visszaolvadt buddhai birodalom. Ezekben olyan buddhai tudatok vannak akik az éntelenség fokozatain túlhaladtak, és megkezdték a LÉT-be való végleges vissza olvadásukat.

A visszaolvadtak szintjei után ezeket a buddhai tudatokat az isteni tudat átvizsgálja, hogy alkalmasak-e a teljes vissza olvadásra. Ez ismét hat szinten történik. A hetedik szinten a visszaolvadásra váró tudatokhoz mindig bemegyünk, mert ezek igen nagy hatású munkákat tudnak végezni. Itt kérjük a védőgömböt a testi mivoltunkra, a szobára ahol meditálunk, esetleg finom testi lénytagjainknak is a védelmére. Vagyis a magasabb szinteken a védőgömb kialakítását. Ezt a védőgömböt a Mars csakra hatodik kis erőszintjén, a hatodik csakrában az Arany Ösvénynek nevezett, minden dimenzióra kiterjedő Avatárok és Buddhák védelmével felerősítjük.
Végig megyünk általában a Mars csakra további szintjein. Ez a csakra szintjeivel igen fontos, és nagy hatású.

Ez után a Mars csakra már a Nirvána sorozat egyik tagjává válik, majd az erőszinteken nagy lépésekkel végig megyünk. Fent megállunk, és a magasabb dimenziók erőszintjeinek a birtokában oldjuk az alacsonyabb szinteken belénk helyezett zárlatokat.

Ezek után ismét egy jelentős tudatdimenzió következik. Az Avatárok és Buddhák harmadik tudatbirodalma amelynek itt külön dimenziója van. Ők ugyanis a Kozmikus Törvény őrei.
Mi a kozmikus törvény? A létesülés egyensúlyi állapota az isteni terveknek és szándékoknak megfelelően. Ennek biztosításáért ők karmikus felelőséggel tartoznak. Tehát minden munkánk, amelyet az isteni akaratnak megfelelően végzünk kozmikus törvénnyé válhat amelyet tovább már ők felügyelnek és gondoznak. Itt szoktuk ellenőriztetni a védőgömbünket, hogy közénk nem való tudatok a szent területekre ne tudjanak bejutni. Itt általában ki is hullanak.

Ezután felmegyünk az isteni lélek egyik megnyilvánulási, manifesztálódási szintjére. Itt az isteni igazságosság, jóság, szentség, irgalom stb. nyilvánul meg.

A Buddhává válás útja és fokozatai nyilvánulnak meg a következő lépcsőfokon. Az Ős Buddha Tudat, a Buddhai Emlék Tudat amikor visszaemlékezik az ősi időkre, a mikor a LÉT-ből kijött. Az Egység Tudat jön, majd igen fontos rész következik. Az Átlényegülési szint. Lénytagjaink által kapcsolódunk a létesülés magasabb szintjeihez. Ezeket a lénytagokat próbálják lezárni és lekötözni azok a tudatok akik az általuk lenézett és megvetett emberi faj tovább jutási szintjeit látják és rettentően irigykednek ezért rájuk. Ezen a szinten oldjuk mindazon zárlatokat, amelyek akadályozni tudnák a meditáció során kibomló érzékeléseinket. Ez után már csak a Majdnem Visszaolvadt Buddha Tudat jön, de ennek már a nevében is benne van, hogy mit jelent.

Brahman szintjei.
A záróvonalon áthaladva ismét egy spirálba jutottunk. ennek erőszintjein áthaladva a létesülés egyik nagy szektorának erőket összefogó centrumába érkezünk. Ismét egy záróvonal következik, az isteni szikrák világa jön. Itt vannak a LÉT–be visszaolvadt tudatok emléktudatai a maguk végtelen tapasztalataival. Ennek feltárása a későbbi idők munkáihoz tartozik.

Majd az Istent Megvalósított Tudat átélése jön a Karma jóga dimenziószintjeinek átélése szerint. Az isten-tudat dimenziószintjeibe való behelyezkedéssel próbálunk eggyé válni a Legfelsőbbel. Ugyanekkor rengeteg zárlat is oldódik a meditálókban. Ezt maga az isteni dimenzió sokkal nagyobb ereje végzi, mert oldja az alacsonyabb erőszintek erejével létesített zárlatokat. Ezt a behelyezkedést tudatosan végezzük a zárataink feloldására.

Ez után egy újabb spirál és a benne levő szintek sorozata következik. Ezek az erők a spirituál erőszintek spirálja.
Az isteni tudat a létesülés minden szintjén megnyilvánul. Olyan módon, amelyet az ottani tudatok fel tudnak fogni. Ez érvényes a legmagasabb dimenziókra is.
Ez után egy újabb éteri spirál jön. Az összefogó és vezérlő Brahmával, és az azon a szinten megnyilvánult Ősokkal.

Alap beavatás

Miért szükséges az alap beavatás?
Az alap beavatás azt jelenti, hogy az adott erőtömeg minden szintjén és szintecskéjén az erőket át kell élni. Így válik ez birtokunkká, és így tudjuk az adott erőket uralni. Ezért van ez a részletes és sokszor unalmas számolás.
Gyenge ember testünk nem bírja el a kozmikus erőket. Különösen nem egy tömegben. Ezért apránként kell bele adni a dimenzió szintecskéket. Ezért lépünk olyan sokat és olyan aprókat. Így azonban biztonságos.
Van még egy oka az alapbeavatásnak. A beavatásokat be kell vinni az egész emberi és nem emberi fajták altudatába, azaz minden szintnek benne kell lenni. Ez azt jelenti, hogy bárki aki csatlakozni akar a már régebben dolgozó csoporthoz, megteheti mert a dimenzió szinteket már altudatilag ismeri, mert azok benne vannak.
Féltudatos beavatásnál az erőket nagy tömegben fogjuk át, de nem részletesen. Mintegy sz erők felszínén siklunk, és ezért nagyobb egységeket tudunk átfogni. Ha ugyanezeket altudatilag fogjuk át még nagyobb erő tömegeket érzékelünk, de mintha távolból és felszínesen tudnánk érzékelni. Mindezek a mi testünk védelmére vannak, mert csak korlátozott mértékben tudjuk őket egyszerre uralni.
Tehát alap beavatásnál alaposan és mélyen átéljük az erőket, féltudatosnál felszínesebben, de éppen ezért nagyobb erőket tudunk átfogni. Altudati beavatásoknál szinte felette siklunk el, de a messzeségből tudjuk őket gyengén érzékelni és átélni.
Morfogenetikus beavatásoknál az alapbeavatási erőket az adott fajta altudatában rögzítik a fejlődés magasabb szintjén álló tudatok.

A mátrix munkák

Mi a mátrix lényege?
Az egész látható és láthatatlan világ nem olyan amilyennek látjuk, hanem egy hologramszerű tünékeny forma. Az egész létesülés így önmagában nem létezhet mert nincs önálló értéke. Ami értékrendje van, azt az isteni stabilitási erő adja önmagából. Éppen ezért nincs is stabil állapota, mert a vetítési alap és forma változtatható. Ezeket a hirtelen és józan ésszel meg nem magyarázható változásokat nevezzük mi csodáknak. A csodák is a természet rendjébe tartoznak, csak egy magasabb rendű világkép hirtelen módosulásai. A diavetítő más módosult képet vetít, és ekkor a vetített kép megváltozik. Ennek megtanulása is egy előttünk álló feladat.

Miért kell a múltat a jelenbe hozni és a jövőt úgyszintén?
A tisztultabb világok egyre kevesebb anyagi lényeget tartalmaznak. Ez a szerkezeti lényegükhöz tartozik. Ezért ott a mi fogalmaink szerinti idő nem létezik. Tehát csak eszme van és azt el lehet tolni úgy a múltba, mint a jövőbe. Ezért kell az időt amelyben dolgozunk a jelenhez rögzíteni.

Mi a farkába harapó kígyó kifejezés valódi értelmezése?
Az eszmét létrehozzuk, vagy kikérve azt, megkapjuk. Az eszmét azonban a létesülés minden dimenzió szintjén aktivizálni kell. Ezen felül azt is el kell érni, hogy minden dimenzióban és dimenzió szintecskében meg legyen valósítva a védelme. Különben hatástalanítják a működését. Ahogyan a mi anyagi világunkban léteznek a természet törvények ugyanúgy léteznek a finomabb formátumokban is. Ezeket ismerni kell és tudatosan fel is kell őket használni.
Ügyelni kell arra a frissen felfedezett igazságra is, hogy az úgynevezett felső hierarchiáknál is létezik a kiáramlás ága, akik lényegében a tapasztalatokat nem szerezték meg, mert nem volt rá még lehetőségük, de mégis igen magas dimenzió szinteken vannak. Egoizmusuk pedig igen magas. Ezért a tapasztalatok szerint támadják mindazokat, akik fejlődésben föléjük kerülhetnek.

Visszajövetel

A visszajövetelünk csak formai. Nem jövünk vissza. Az Ősokban minden szint benne van. Így minden dimenzió szint és szintecske is. Amikor „jövünk le”, tulajdonképpen folyamatosan az Ősokban tartózkodunk.
Végig megyünk az Istent Megvalósított Tudat erő szintjein és minden sorozatnál megköszönjük a segítséget:
Brahman teljes erősorozati szintjein,
a buddhai öt sorozat szintjein,
Isten lelkének manifesztációs azaz megnyilvánulási szintjein.
Elérjük a Kozmikus Törvény Buddháit és Avatárjait, azok dimenzióját. Bejutunk a Nirvánába. Végig megyünk a létesülés szintjein. Ezeken szinte át is rohanhatunk. Fontos a Mars csakra hatodik szintje, az Arany Ösvényt vezérlő dimenzió Buddhák és Avatárok dimenziója. Ez a második birodalmuk. A kapu szintjei vizsgálják át őket, hogy alkalmasak-e a vissza olvadásra. A hat részben vissza olvadt buddhai birodalomnál, és a négy buddhai birodalomnál is megköszönjük a segítséget. Bemegyünk a Számszára szintjeire. A multi univerzumokat vezérlő tudatoknál is megköszönünk minden támogatást. Az AZ-nál, Isvaránál. Allahnál és a Háromság szintjénél is megköszönjük a segítséget, és bejövünk a Föld középpontjába és szétárasszuk a lehozott erőket az egész Földön.
Bemegyünk a Föld null pontjába és minden felesleges energiát itt szétárasztunk.
Feljövünk a Földre és szétnézünk. Lassan a meditáló helyiség fölé jövünk és bejövünk a testbe.
Most ötöt számolunk és az ötös szám meghallásával minden felesleges energiát kiengedünk, és minden erőn uralkodunk.
Egy kijjebb.
Kettő kijjebb.
Három kijjebb.
Négy egyre kijjebb és kijjebb.
Öt.
Az Ősok Szintjén dolgozva meg tudjuk nyitni az isteni szent dimenziókhoz vezető utat az Arany Ösvény segítségével. és ezen keresztül alakító erőket engednek lehozni a meditációt végzőkre és az egész Földre. Érdemes megvárni.

Frissítve: 2010. 07. 18.

Creative Commons License