Misztériumok Baráti TársaságaKozmikus törvényekAz egész létesülést törvények vezérlik. Ezek a törvények érvényesek lehetnek bolygókra, galaxisokra sőt egy egész univerzumra is.
Van azonban a törvényeknek egy fajtája, amely valamennyi univerzumra és a létesülés minden területére érvényes. Uralja úgy az Avatárokat, mint a Buddhákat, uralkodik a létesülést irányító hierarchiákon és érvényessége kétségbe vonhatatlan.
Ezek a kozmikus törvények. Ez a fajta törvény Földünkön eddig ismeretlen volt. Nem volt rá szükség, ezért itt meg sem nyilvánult.
Minden államnak van alkotmánya. Az alkotmány rendelkezései felülírják a miniszteri rendeleteket és a parlamentek által hozott törvényeket. Érvényességükhöz kétharmados többség szükséges. A kozmikus törvények ehhez hasonlóak. Rendelkezései felül írják a Hierarchiák hatáskörét, uralják az Avatárok és a Buddhák munkáit és végrehajtásukat karmikus felelősségükké teszik. Felül írják a létesülésben elfogadott és ismert törvényeket egy-egy adott helyzetre vonatkozóan.
Van még egy jellegzetességük. Az egész létesülésre kiható büntető, pusztító erő. Ezeket mint rendelkezéseket átvehetik ideiglenesen és végre is hajthatják az Arany ösvény Avatárjai és Buddhái, de az igazi folyamatos és a mindenekre kiható törvény csak az Egy rendelkezései és akarata folytán valósulhat meg. Ennek az erőnek semmi sem állhat ellen.
A Föld Bódhiszattva iskola. Mint ilyen a rendelkezés a létesülés kozmikus törvényeibe, mit egy Alkotmányba van bele foglalva. Ahhoz csatlakozik kb. ezer éves idő tartamra. Erre az időszakra, különleges védelemre van szüksége, amit meg is fog kapni. Az átalakulási folyamat, és a mindenre kiterjedő védelem csak lépésekként fog kiépülni és megvalósulni. Ezeknek a lépéseknek a megvalósítása és a létesülésben való realizálása a Misztériumok Baráti Társaságának a feladata.
Ennek az iskolának az eszméjét, teljes egészében mi sem tudjuk felfogni. Az isteni tervek jellegzetessége, hogy évszázadokra, évezredekre vannak ki alakítva. Földünkön azonban az inkarnációs szűrő feltétlenül meg fog valósulni. A megfelelő fejlődési szintet el nem ért lelkek testet nem kaphatnak.
Egyet azonban biztosan tudunk. Mi az isteni eszmét jelenleg nem tudjuk látni. Ezért az isteni igazságosság révén, az irgalom és a szeretet nevében az Avatárok és a Buddhák segítségét kérjük, és az ő látásuk és tudásuk révén teljesítjük az isteni parancsokat. Így ez a kozmikus törvények segítségével idő arányosan végrehajtható.

Frissítve: 2009. 09. 20.

Creative Commons License