Misztériumok Baráti TársaságaBuddhaAz isteni tudat önmagából folyamatosan tudati szikrákat választ ki. Az így kiválasztott szikrák két módon nyilvánulnak meg.
- Egyik mód, amikor a szikra a kiválasztást követően azonnal a létesülés legsűrűbb területére, az anyagvilágba csapódik. Itt primitív tudatként (pl. egysejtűként) kezdik a fejlődést az anyagvilágban. Megtanulják az erre a dimenzióra jellemző létért való küzdelmet, és a fejlettebb létformákon keresztül emberi formába kerülnek. Ekkor már az erkölcsi és a az erkölcsnél finomabb etikai szabályokat tanulják, amelyek segítségével tudnak a magasabb, finomabb anyagú dimenziókba továbblépni. Ezekben nem emberi tudatformákon keresztül egyre éntelenebbé válva beérik a buddhai szintre, ahol már részlegesen újra visszaolvad az isteni tudatba.
- Másik mód, amikor a felső dimenziókból fokozatosan ereszkedve érkezik, sűrűsödik a szikra az anyagvilágba. Ekkor a magasabb dimenziókban megismert erkölcsi, etikai szabályokat jól ismeri, és azokat az anyagvilágban is követni igyekszik. Viszont az anyagvilág törvényeit kevéssé ismeri, nem erőssége a létküzdelem. Ilyen típusú lelkületű emberre mondják azt, hogy nem erre a világra való. Az anyagvilág megismerésének feladatát végrehajtva egyre éntelenebbé válva szintén a buddhai szintre érik be, ahol újra megcélozza a soha-meg-nem-nyilvánult isteni tudatba való visszaolvadást.

A tudatszikrák mindkét útjának ugyanaz a célja: a tudatszikra, mint csepp visszaolvadva az isteni tudatba, mint tengerbe, átadja a tengernek az általa a létfejlődésben, a létkörforgásban összegyűjtött tapasztalatot.
Ezért a következők állíthatók:
- Először, hogy minden tudatszikra, minden lény előbb-utóbb buddha lesz.
- Másodszor, hogy minden lény ismeri a visszatérés útját, hiszen ugyanazon a szinteken emelkedik fel, ahol korábban leereszkedett.
- Harmadszor, hogy a fejlettség bizonyos szintjén érzékelhető (emberi logikával nagyon nehezen felfogható), hogy a létesülés minden viszonylatával együtt is csak egy üres hologram, és így a tudatszikrák kiválasztása is csak egy üres érzékelés, és ennek alapján a tudatszikrák mindig is folyamatosan az isteni tudatban vannak.

Kik azok a Buddhák?

Olyan magasabb fejlődési szintet elért tudatok, melyek az éntelenség felerősítésével képesekké váltak tudatuk egy részével véglegesen visszaolvadni az isteni tudatba, az Ősokba.
Mivel részlegesen el érték az isteni tudattal való visszaolvadást, tudatukban állandó a boldogság érzet. Belső látásuk tiszta, a létesülésről olyan információik vannak, amelyeket mi meg sem tudunk közelíteni. Testi haláluk után, a nirvána nagy dimenziójában, amely az isteni tudatban van, egy-egy buddhai birodalmat alkotnak, ahol a fejlettebb tudatokat tanítják és a fejlődésüket elő segítik.
Mivel csak részlegesen olvadtak vissza, a további fejlődésük a négy buddhai birodalomban folytatódik. Fejlődve egyre nagyobb az elért éntelenségük, amely meghatározza a megfelelő buddhai dimenzióban való tartózkodást.
A kb. 2500 évvel ezelőtt a jelnlegi Nepál területén született Gautama Sziddhárta Buddha két buddhai birodalmat tanított nyilvánosan, az első kettőt.
- Az első buddhai birodalom az úgynevezett Milliónyi Buddha birodalma.
- A második, az éntelenségben fejlettebb szint, Amitájusz Buddha (valaha a Földről fejlődött fel) birodalma. Őt nevezik a Legmélyebb Fogadalmú Lénynek is, mert a fogadalmában azt fogadta meg, hogy ne válhasson buddhává, ha nem segít minden lénynek buddhává válni. Nos, ezzel az éntelenségi fokkal jutott erre a szintre.
- A harmadik buddhai birodalomban az éntudat már csak kontúrként, körvonalként látszik a buddhák körül, mert annyira képesekké váltak kiüresíteni magukat az éntudattól. E birodalmat úgy jelöljük, hogy a „folt nélküli” buddhák, mert teljesen tiszták, áttetszők, az éntudat kontúrja érzékelhető csupán.
- A negyedik birodalmat úgy jelöljük, hogy „csak tiszta tudattal rendelkező” buddhák birodalma. Itt az éntelenség olyan fokú, hogy még kontúrban sem maradt fenn az éntudat, csak maga a tudati jelenlét érzékelhető.
A fent leírt buddhai birodalmakat elhagyva a buddhák az isteni tudattal tudati sávokban olvadnak vissza.
Először az isteni bölcsességben olvadnak véglegesen vissza, majd az isteni egység tudati sávjában. Ezt követően a szentségi erők sávjában, negyedszerre a Világ Világosságának nevezett dimenzió sávjában. Utóbbi már az isteni tudat mélységeiben van, amely az isteni tervek nagy mélységeit tartalmazza. Szinte mindent tud, de nem mindent. A csepp átfogta a tengert, de attól még nem vált tengerré. Ötödszörre a létesülés erejének sávjában, végül az istenek világának sávjában olvadnak össze az isteni tudattal véglegesen a felfejlődött buddhák.
Az isteni tudatba való végleges és teljes visszaolvadáshoz azonban a buddháknak még egy utolsó ellenőrzés szükséges. Ezt az ellenőrzési szintet kapunak nevezzük. Ezeken a szinteken is áthalad minden tudat. Ez is hat szintből áll.
Mit tartalmaznak ezek a szintek? Nemcsak egy ellenőrzést, hanem kisebb javításokat is és alakításokat is elvégeznek, hogy a visszaolvadás akadálytalan legyen.
Miután a csepp vissza olvadt a tengerbe, többé már nem csepp, hanem tenger.

Frissítve: 2009. 09. 03.

Creative Commons License