Misztériumok Baráti TársaságaAvatárAz isteni tudat egy sűrítménye. Az isteni tudat meg akar nyilvánulni a létesülés különböző szintjein, így az anyagvilágban is. Ezért önnönmagából egy sűrítményt hoz létre, választ ki, és ezt kivetíti a létesülés azon területére, ahova az avatár isteni tudat által elhatározott küldetése szól. Az isteni tudat ezt a sűrítményt felruházza mindazon képességekkel, amelyek ehhez a küldetéshez, feladathoz szükségesek.
Mivel az avatárok a mindenható isteni tudat teremtményei, amelyeket az isteni tudat küldött, illetve vetített ki a létesülésbe, ezért számukra nem szükséges a hosszadalmas anyagba ereszkedés és a létkörforgás újjászületési kényszere. Azonnal rendelkeznek mindazon képességekkel, melyekkel felruházta őket az isteni tudat.
Ők a korszakok nagy tanítói, ahol a tanítás általuk közvetlenül az isteni tudatból érkezik. Így mondhatta Jézus, „én és az Atya egyek vagyunk”, „aki engem lát, az az Atyát látja”. Az avatárok folyamatosan létesülnek minden univerzumban, ahol az isteni akarat szerinti fejlődésnek szüksége van rájuk. Ehhez a küldetéshez szükséges létformát kapják meg.
Minden dimenziószinten tartózkodnak avatárok, ahol egy Dimenzióvezető avatár fogja munkájukat össze. Munkájuk az isteni tudattól kapott küldetés végrehajtása, és a létesülés törvényeinek betartatása. Az összes avatárt egy Vezéravatár irányítja. Általuk az isteni tudat ilyen módon is felfűzi a létesülést egy közvetlen, mindig szent tisztaságú irányításra. Az emberi történelem emberi létformában megjelent, ismert avatárjai Ráma, Krisna, Zarathustra, Jézus, Rámakrisna. Jézus különleges helyet foglal el közöttük, a kapott küldetése miatt (lásd a Jézus szószedet alatt). A valaha Földre érkezett, testben élt avatárok bár már nem élnek anyagi testben, de jelenleg is dolgoznak a Földért, az emberiségért.

Frissítve: 2009. 09. 03.

Creative Commons License