Misztériumok Baráti TársaságaAngyalEzek a tudatok az anyag, erő, szellem hármas nagy erőszintjében a szellem vagy éteri erőszinteken vannak. Nem rendelkeznek a mi anyagi testünkkel. Abban a dimenzióban amiben létesültek, valamint a náluk alacsonyabb erőszinteken szabadon tudnak mozogni. Azonban a dimenziók törvénye úgy szól, hogy a felsőbb dimenzióknak az erőszintje nagyobb. Ezért, ahogyan haladunk az egyre magasabb dimenziókba, úgy nőnek az erők. A létesülésben az alkotott konstrukciók energia hálózatai nem bírják el a végtelen erőket. Elpusztulnának.

Hogyan születnek az angyalok?

Ezekben a világokban is vannak formák alakzatok, de minden légies. Az itt levő virágszerű alakzatok összecsukott szirmaiba a létesülni akaró tudat belehelyezkedik és a dimenzióból erőt sűrít maga köré. Egy idő után a szirmok kinyílnak és a kis angyal megjelenik. Rendkívül bájosak. Kezdetben gyerekesek, de jóindulatúak, és segítőkészek. Mindig meg van bízva egy felügyelő, aki felel értük. Termetük összefüggésben van csakráik kinyitásával. Ahogyan az nyílik, úgy nő a látható termetük is. A jól végzett munka is okozhat egy csakra nyitást jutalomképpen.

A mi általunk ismert beszédet nem kedvelik. Néha használják ugyan, de az terhes nekik. Ők a tudataik egyesítésével közlik gondolataikat. Ők valóban képesek közös tudatba lépni egymással és tudataikat egy közösséggé egyesíteni. Ennél a formánál megtévesztés és hazugság nem létezik. Mindenki látja a másik tudatát. Akár egymillió is kapcsolódhat egymással.
Nekik is megvannak a csakráik azaz erőközpontjaik. Ezek vezetékein keresztül éppen úgy áramlanak az energiák mint az ember testekben. Nincs anyagi testük, ezért nem ismerhetik az anyagi létforma nehézségeit. A fejlődés törvényének be kell őket hozni az anyagi formába is, hogy jobban le tuják győzni az egot azaz az ént.
Természetesen ennek a dimenziónak mint pozitívak, megvan a maga árny oldala is. Ezeket az éteri lényeket hívjuk mi ördögöknek.
Az angyal az éteri dimenzió isteni akaratot követő lakója. Akarata a jóra irányul, tevékenységét a szeretet vezérli. A legkevesebb anyagot tartalmazó dimenzió, az éteri dimenzió az otthona, amely a 7., a 8., és a 9. csakra erőszintjének felel meg. Mivel az angyali tudatoknak nincs anyagi teste, ezért általában fizikai érzékszerveinkkel nem érzékelhetőek. Minden lény az angyalokat saját formájának idealizált, feltisztított változataként képzeli el, vagyis érzékeli. A vallásos képek angyal ábrázoása ezt jól mutatja. Ugyanakkor pl. pókszerű lények idealizált pók formában érzékelik őket. Az angyalok nem örök életűek, ők a maguk körülményei között születnek és halnak.
Az angyal is része a létkörforgásnak. A fejlődés során beleereszkedik anyagi testbe. Innen akkor emelkedik vissza, ha az anyagi lét vizsgáit sikeresen lerakta.
Az egojuk torzulása miatt az isteni akarattól eltért, az isteni eszméktől elfordult angyalokat bukott angyaloknak nevezhetjük. Ők a negatív lények hierarchiájába tagozódnak be. Az angyalok megkülönböztetője az angyali fényruha. Ezt a negatív lények hamisíthatják, de a jóra való akarati irányultságot nem.
Az angyalokra, mint minden lényre, szintén vonatkozik az isteni átvizsgálás, isteni ítélet, és ennek alapján az esetlegesen elkövetett vétségek súlyától függően a isteni áthangolás, isteni átnevelés, isteni büntetés rájuk is vonatkozik, mint ahogy a jól végzett munka esetén az isteni jutalom is.

Frissítve: 2009. 09. 03.

Creative Commons License