Misztériumok Baráti TársaságaÖnfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással.írta Padmaszambhava
magyarázatokkal kiegészítette Tálas László

1.

Az "Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással" közvetlenül a belső tudatosság állapotába vezeti az olvasót és az "Önfelszabadítás a Békés és Dühös Istenek ősállapota feletti elmélkedés mélységes tana által"-ból származik.

2.

Tisztelet a Trikayának és az Isteneknek akik a belső tudatosságra jellemző fénylő tisztaságot képviselik.

3.

Tanításom az "Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással" egy közvetlen bevezetés a belső tudatosságba, az "Önfelszabadítás a Békés és Dühös Istenek ősállapota feletti elmélkedés mélységes tana által"-ból származik. Fontos,hogy ezt a bevezetést a saját belső tudatosságodba, helyesen szemléljétek, ó nemes család szerencsés fiai!
SAMAYA! Gya! Gya! Gya!

4.

Emaho!
Ez az egyetlen állapota a tudatnak, amely tartalmazza a Szamszára és Nirvána egészét.
Bár jellemző természete a kezdetektől létezik, nem ismerted fel azt.
Bár tisztasága és jelenléte folyamatos, még nem találkoztál az arcával.
Bár semmi sem akadályozza a megjelenését, még nem fogtad fel jelenlétét.
Ezért, ennek a közvetlen bevezetésnek a célja az, hogy felismerd önmagad.
Minden, amit kifejtettek a három idő Győzedelmes Egyei (a Buddhák), a nyolcvannégyezer kapujában a Dharmának, érthetetlen, ha nem érted meg a belső tudatosságot.
Azonban, a Győzedelmes Egyek nem tanítanak semmit mást, mint ennek a megértését.

Megjegyzés: Azért ezt tanítják, mert ez a legfontosabb, ez a lényeg. Ha a tisztánlátást megszereztük akkor megismertük a létesülés valódi természetét. Ha megismertük a létesülés valódi természetét, akkor tudjuk, hogy ez csak egy illúzió világ. Ha tudjuk hogy ez csak egy illúzió világ, akkor akkor már nem jövünk be az anyaölbe, mert tudjuk hogy az egész csak egy vetített kép. Tehát ezen a réven igen sok szenvedést kerülhetünk ki.
Ha tovább jutunk a felismerésben akkor tisztán látjuk, hogy egész testünk csak egy vetített kép. A vetített képnek nincs valóságtartalma. Amint felismerésünk tovább bővül, kibomlik a mi teljes ürességünk. Még az elménk sem bír valóság tartalommal, mert az is csak az isteni tudatban létezik, csak ott létezik, mint valóság tartalom. Mi csak az isteni tudatban lévő isteni eszme hologram kivetítései vagyunk. Tehát mivel valóságtartalommal nem rendelkezünk, tetteink sem rendelkeznek visszaható karmikus következményekkel. Ezért ezek nem jöhetnek létre visszaható következményekkel mindazok részére akik ezeket az igazságokat felismerték.
Ezeket az igazságokat azonban nem elég csak elolvasni, elfogadni, ezeket át is kell élni. Ezért szükséges a gyakorlás, és amikor ezekre már tudatilag beérettünk, akkor jön a kinyitás vagyis a beavatások.

Bár korlátlan számú szent írás létezik, a terjedelmükben felérnek az égig, mégis valódi jelentősége három közlésnek van, amelyek révén megismerheted saját belső tudatosságodat.
Ezt a bevezetést A Győzedelmes Egy Eredeti Állapotának megnyilvánulásába, a következőekben leírt gyakorlati módszerek fedik fel, amelyeknek nincs megelőző vagy későbbi gyakorlatai.

5.

Kye-ho!
Ó, én szerencsés fiaim, hallgassátok!
Habár azt amit általában "tudatnak" neveznek, ugyan nagyra becsült és sokat tárgyalt dolog, de még mindig nem értik meg vagy helytelenül értik vagy csak egyoldalú módon értik.
Amíg nem értik meg helyesen, úgy ahogy az valójában van, elképzelhetetlen számú bölcseleti elképzelés és állítás jön létre.
Továbbá, míg az átlagos egyének nem értik meg, nem tudják felismerni a saját természetüket, és emiatt tovább vándorolnak a hat újjászületési sors között a három világon belül és tovább szenvednek.
Ezért a saját tudatunk meg nem értése egy nagyon fájdalmas hiba.
Habár a Sravakas és a Pratyekabuddhas szeretnék megérteni a tudatot az Anatman doktrína kifejezéseiben, mégsem sikerült megérteniük azt a maga valójában.
Valamint vannak mások, akik kötődnek a saját személyes elképzeléseikhez és értelmezéseikhez, és ez megbéklyózza őket és így nem észlelik a Tiszta Fényt.
A Sravakas és a Pratyekabuddhas szellemileg elhomályosítottak a szubjektívhez és objektívhez való kötődéseik által.
A Madhyamikas szellemileg elhomályosítottak a Két Igazság szélsőségeihez való kötődéseik által.
A Kriya Tantra és a Yoga Tantra gyakorlói szellemileg elhomályosítottak a Seva-Sadhaná gyakorolatához való kötődéseik által.
A Maha jóga és az Anuyoga gyakorlói szellemileg elhomályosítottak a térhez és tudatossághoz való kötődéseik által.
A kettősségnélküliség valódi jelentését illetőleg, míg ők szétválasztják a teret és tudatosságot eltérnek a valóságtól. Ha ez a kettő nem válik eggyé számodra, minden kettősség nélkül, biztosan nem fogod elérni a Buddhaságot. A saját tudatod viszonylatában és éppen úgy mindenkinél, a Szamszára és Nirvána elválaszthatatlanok.
Mindazonáltal, mert elfogadod és megtartod a kötöttségeket és idegenkedéseket, tovább vándorolsz a Szamszárában. Ezért el kellene hagynod a cselekvő és tétlen dharmáidat, azaz mindet.
Mindazonáltal, az Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással rendelkezésedre áll.
Fel kell ismerd, hogy minden dharma tökéletesíthető és befejezhető a nagy teljes Önfelszabadításban. Ezért, bármi gyakorlat, amit végzel tökéletessé tehető a Nagy Beteljesedésen belül.
SAMAYA! Gya! Gya! Gya!

6.

Ami ezt a szikrázó tudatosságot illeti, amit "tudatnak" neveznek, bár azt mondják, hogy létezik, de ténylegesen nem létezik.
Másfelől, mint forrás, ez az eredete a Nirvána sokféle boldogságának és a Szamszára minden bánatának.
És mint valami kívánatos dolog, úgy szeretik a tizenegy ösvény tanaiban.
A nevét illetőleg, elképzelhetetlenül sokféle névvel illetik.
Néhányan úgy hívják, hogy a "tudat természete" vagy a "tudat maga".
Néhány Tirthikas úgy hívja, hogy "Atman" vagy az "Önmaga".
A Sravakas úgy hívja, hogy "Anatman doktrinája" vagy "önmaga hiánya".
A Chittamatrins úgy hívja, hogy "Chitta" vagy a "tudat".
Néhányan úgy hívják, hogy "Prajnaparamita" vagy a "Bölcsesség Tökéletessége".
Néhányan úgy hívják, hogy "Tathagata garbha" vagy a "Buddhaság embriója".
Néhányan úgy hívják, hogy "Mahamudra" vagy a "Nagy Szimbólum".
Néhányan úgy hívják, hogy "Egyetlen Szellem".
Néhányan úgy hívják, hogy "Dharmadhatu" vagy a "Valóság dimenziója".
Néhányan úgy hívják, hogy "Alaya" vagy "minden alapja".
És néhányan egyszerűen úgy hívják, hogy a "szokásos tudatosság".

7.

A saját belső tudatosságodba való belépéshez három dolgot kell szem előtt tartani:
- A gondolatok a múltban tiszták és üresek és nem hagynak maguk mögött nyomot.
- A jövőben levő gondolatok frissek és semmi sem befolyásolja őket.
- A jelen pillanatban, amikor a tudatod a saját állapotában marad anélkül, hogy bármit építene, a tudatosságod, ebben a pillanatban, önmagában eléggé szokásos.
Amikor így, bármilyen csapongó gondolatok nélkül, belenézel önmagadba, míg ott csak ez a tiszta szemlélődés van, megtalálható lesz egy világos tisztaság anélkül, hogy a megfigyelő személy jelen lenne. Csak egy meztelenül megnyilvánuló tudatosság van jelen.
Ez a tudatosság üres és hibátlanul tiszta, és semmi nem hozta létre.
Igazi és hamisítatlan a tisztaság és üresség kettőssége nélkül.
Nem állandó és mégis nem hozta létre semmi.
Mindazonáltal, ez nem csupán egy nemlét vagy valami megsemmisített, mert világos és jelen való.

Megjegyzés: Ez a tudat a mindenütt jelenvaló. Tudatával átfogja az egész létesülést, jelen van minden legkisebb egységben, de tudati szintjén mégis tudatában van annak, hogy mindez csak elméjének a kisugárzása, és nincs valóság tartalma.

Nem létezik egyetlen entitásként, mert jelen van és egyértelműen sok van belőle.
Másfelől, nem több dologként lett létre hozva, mert elválaszthatatlan és egyetlen féle.
Ez a jellemző öntudat nem származik bármi külsőből, magán kívül.
Ez a dolgok tényleges állapotába való igazi bevezetés.

8.

Ezen a belső tudatosságon belül, a Trikaya (Három Test) egyként elválaszthatatlan és teljesen egyként jelen van.
- Azért mert üres és sehol sem teremtett, ezért ez a Dharmakaya (Dharma-test).
- Azért mert fénylő tisztasága az ürességre jellemzően átlátszóan ragyog, ezért ez a Sambhogakaya (Jutalom-test / Haszon-test).
- Azért mert sehol sem akadályozott vagy félbeszakított, ezért ez a Nirmanakaya.
Ez a három a Trikaya, teljes és teljesen egyként van jelen, ezek alkotják az ő leglényegesebb részét.

9.

Ennek a nagyhatású módszernek a segítségével gyakorlati úton megtapasztalhatod a saját közvetlen öntudatodat, éppen ezt és semmi mást.
Ennek van egy rá jellemző, saját tisztasága, ami egyáltalán nem teremtett.
Ezért, hogyan mondhatnád azt, hogy nem érted a tudat természetét?
Azonfelül, mióta meditációidban nem találsz semmit amiről meditálni lehetne, hogyan mondhatnád azt, hogy a meditációd nem megy jól?
Míg a saját megnyilvánuló belső tudatosságod az amit elértél, hogyan mondhatnád azt, hogy nem tudod a saját tudatodat megtalálni?
A tudat pont az, ami gondolkodik és mégis, bár kerested a gondolkodót, hogyan mondhatnád azt, hogy nem találod?
Ezzel összefüggésben, bár a személy, mint a szellemi tevékenység oka sehol sem létezik, de mivel a tevékenység létezik, hogyan mondhatnád azt, hogy ilyen tevékenységek nem fordulhatnak elő?
Míg a gondolatoknak elég megengedned, hogy a saját állapotukba kerüljenek, anélkül, hogy megpróbálnád őket bárhogy módosítani, hogyan mondhatnád azt, hogy nem vagy képes egy nyugalomban maradni?
Míg a gondolatoknak elég megengedned, hogy olyanok legyenek, mint amilyenek valójában, anélkül, hogy megpróbálnál bármit tenni velük kapcsolatban, hogyan mondhatnád azt, hogy nem vagy képes, bármit tenni velük kapcsolatban?
Míg a tisztaság, tudatosság és üresség elválaszthatatlanok és spontán módon ön-befejezettek, hogyan mondhatnád azt, hogy a gyakorlatod során nem viszel véghez semmit?
Míg a belső tudatosság önmagából származik és spontán módon ön-befejezett, minden megelőző ok vagy feltétel nélkül, hogyan mondhatnád azt, hogy nem vagy képes, hogy az erőfeszítéseid által véghez vigyél bármit is?
Míg a felmerülő csapongó gondolatok és ezek elengedése egyidejűleg megtörténik, hogyan mondhatnád azt, hogy képtelen vagy bármit tenni ellene?
Míg a te saját közvetlen tudatosságod pont ilyen, hogyan mondhatnád azt, hogy nem tudsz semmit róla?

10.

Az bizonyos, hogy a tudat természete üres és minden alapot nélkülöz.
A saját tudatod anyagtalan, mint az üres ég.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez így van vagy sem.
Ha nem is tudod bizonyosan eldönteni, hogy üres, az bizonyos, hogy az önmagából származó ősi tudatosság tiszta volt és fénylő a legelejétől, úgy mint a nap szíve, amely önmaga is saját magából származik.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy ez az ősi tudatosság vagy gnózis, amelyik az egy belső tudatossága, szakadatlan, mint a folyónak fő ága, amely szakadatlanul folyik.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy tudatban felmerülő sokféle mozgás nem fogható fel a memória által.
Olyanok, mint az anyagtalan szellők, amelyek a légkörön keresztül mozognak.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy mindegyik megjelenés önmagát vetíti ki, mint a képek egy tükörben, olyan önmegnyilatkozások, amik egyszerűen megjelennek.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.
Az bizonyos, hogy a dolgok különféle jellemzői a saját állapotukba vannak felszabadítva, mint a légkörben levő felhők, amelyek önmaguktól származnak és ön-felszabadítottak.
Tekints a saját tudatodra, hogy lásd, hogy ez olyan, mint az, vagy sem.

11.

Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a meditáció, ami ugyan megtörténik, de hol van az aki meditál?
Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a cselekvés, ami ugyan megtörténik, de hol az aki cselekszik?
Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a samaya eskü, ami ugyan megtörténik, de hol van az aki betartja?
Itt nincs más jelenség kivéve azt, ami a tudatból ered.
Más jelenség, mint a beteljesedés, ami ugyan megtörténik, de hol van az aki megvalósítja?
Tekints a saját tudatodra, megfigyelve azt újra és újra.

12.

Amikor kinézel magadból felfele az égbolt magasságába, ha nincsenek gondolatok, amelyek vetített kisugárzások, és amikor magadba nézel a saját belső tudatodba, ha ott nem létezik vetítő, aki gondolatokat vetít azáltal, hogy rájuk gondol, akkor a saját finom tudatod világosan tiszta lesz, minden vetítés nélküli.
Míg a saját belső tudatosságod Tiszta Fénye üres, ez a Dharmakaya és ez olyan, mint a napfelkelte egy felhőtlen kivilágított égen.
Bár erről a fényről nem mondhatjuk el, hogy valamilyen alakja vagy formája lenne, azonban, teljesen felismerhetjük.
Különösen jelentős, hogy mindezek jelentését megértetted vagy sem.

13.

Ez az önmagából származó Tiszta Fény, amelyet a kezdetektől nem hozott létre semmi előtte lévő, a tudatosság gyereke, és mégis ő önmaga minden szülő nélkül, ez bámulatos!
Ezt az önmagából származó ősi tudatosságot nem hozta létre semmi, ez bámulatos!
Nem tapasztalt születést és nincs semmi ami a halálát okozhatná, ez bámulatos!
Bár nyilvánvalóan látható, még sincs senki, aki látta volna őt, ez bámulatos!
Bár keresztül vándorolt a Szamszárán, nem ártott neki, ez bámulatos!
Bár látta a Buddhaságot, de nem származott semmi haszna belőle, ez bámulatos!
Bár mindenhol létezik mindenkiben, mégsem ismerte fel senki, ez bámulatos!
Ennek ellenére azt reméled, hogy máshol, valami más gyümölcsöt is elérhetsz ezen kívül, ez bámulatos!
Bár saját magadban létezik és sehol máshol, mégis máshol kutatsz utána, ez bámulatos!

14.

Milyen csodálatos!
Ez a közvetlen belső tudatosság anyagtalan és világosan tiszta: ezért ez minden látásmód legmagasabb foka.
Mindent körülfogó, mentes mindentől és bármilyen fogalom nélküli: ezért ez minden meditáció legmagasabb foka.
Nem teremtett és világi nyelven kifejezhetetlen: ezért ez minden cselekvés legmagasabb foka.
Anélkül, hogy keresné, a kezdetektől spontán módon tökéletessé teszi önmagát: ezért ez minden megvalósítás legmagasabb foka.

15.

Íme a hiba nélküli, négy nagy jármű tanítása:
Első a tévedésmentes látásmód nagy járműve.
Ez a közvetlen tudatosság világosan tiszta, és ez a világos tisztaság hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek" nevezik.
Második a tévedésmentes meditáció nagy járműve.
Ez a közvetlen tudatosság az, amely birtokolja a tisztaságot, és ez a világos tisztaság hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek" nevezik.
Harmadik a tévedésmentes cselekvés nagy járműve.
Ez a közvetlen ősi tudatosság az, amely birtokolja a tisztaságot, és ez a világos tisztaság hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek" nevezik.
Negyedik a tévedésmentes megvalósítás nagy járműve.
Ez a közvetlen tudatosság az, amely birtokolja a tisztaságot, és ez a világos tisztaság hiba és tévedés nélküli, ezért ezt "járműnek" nevezik.

16.

Íme a négy nagy, változatlan, lényegi pontoknak nevezett "fény" tanítása:
Első a változatlan látásmód nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a három időben és ezért "fénynek" nevezik.
Második a változatlan meditáció nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a három időben és ezért "fénynek" nevezik.
Harmadik a változatlan cselekvés nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a három időben és ezért "fénynek" nevezik.
Negyedik a változatlan megvalósítás nagy fénye.
Ez a közvetlen jelenlevő tudatosság világosan tiszta, mert stabil a három időben és ezért "fénynek" nevezik.

17.

Tehát, a titkos utasítások, amelyek azt tanítják, hogy a három idő egy:
Mondj le a múlt minden elképzeléséről és hagyd el minden előzményt. Dobj el minden tervet és elvárást ami a jövőt illeti.
A jelenben, ne ragadd meg a felmerülő gondolatokat, de engedd meg a tudatodnak abban az állapotban maradni, amely olyan, mint az ég.
Amíg az ősi állapotban vagy nincs semmi amin meditálni lehetne, ezért nem is szükséges meditálni.
És mivel ebben az állapotban nincs semmi ami a figyelmedet elvonhatná, ezért folyamatosan stabil éber állapotban vagy bármilyen zavaró dolog nélkül.
Ebben az állapotban, amely meditáció nélküli és minden zavar nélküli, mindent egy mezítelen tudatossággal figyelsz meg. A saját tudatosságod bensőleg intelligens, bensőleg tiszta, és fénylően ragyogó.
Amikor ez az állapot megjelenik, azt Bodhicittának, azaz "megvilágosodott elmének", nevezik.
Légy a meditáció bármilyen tevékenysége nélkül és ez túlszárnyal mindent ami tudható.
Légy bármilyen zavar nélkül és ez maga a Lényeg fénylő tisztaságává válik.
A megjelenések, miközben önmagukban üresek, ön-felszabadítottá válnak, a tisztaság és üresség elválaszthatatlanok és e kettő a Dharmakaya.
Amikor nyilvánvalóvá válik számodra, hogy nincs semmi megvalósítani való a Buddhasághoz vezető ösvényen, akkor ténylegesen a Vajra sattvát fogod szemlélni.

18.

Tehát, a hat szélsőség legyőzésére vonatkozó utasítások:
Bár nagyon sok különböző, egymással nem egyező, látásmód van, ez a tudat, ami a saját belső tudatosságod, valójában az Önteremtett Ősi Tudatosság.

Megjegyzés: A tudat, ami a saját belső tudatosságunk, önmagától teremtett ősi tudatosság. Ezt csak egyetlen tudat birtokolja az önmaga által teremtett isteni tudat.

Ezt figyelembe véve, a néző és a nézés folyamata, nem két különböző dolog.
Amikor nézel és észlelsz és közben keresed azt, aki néz és észlel és ha keresed és nem találod azt aki néz, abban a pillanatban a nézésed sikertelen.
Így, ez bár a nézésednek, mint folyamatnak végét jelenti, de önmagadat illetőleg ez egy kezdet.
A nézés és a néző nem találhatóak.
A saját jelenlevő tudatosságod anélkül, hogy szélsőségesen az ürességbe vagy nemlétbe esne, még az elején sem, ebben a pillanatban világosan tisztává válik.
Pont ez az a látás mód amely a Nagy Tökéletesség látásmódja.
Tehát megérteni vagy nem megérteni valamit nem két különböző dolog.

19.

Bár nagyon sok különböző, egymással nem egyező meditáció van, a saját szokásos jelenlevő tudatosságod közvetlenül mélyre hatoló.
A meditáció folyamata és az, aki meditál, nem két különböző dolog.

Megjegyzés: Ez szinte az első lépés. Felismerése annak, hogy nincs meditáló, vagy nem meditáló, mert mindkettő üres, az isteni valóság lényegét nélkülöző tudatállapot. Mindkettőben nincs meg, vagyis hiányzik az isteni lényeg valóságtartama.

Amikor keresed a meditálót, aki elmélkedik vagy nem elmélkedik és ha kerested ezt a meditálót és nem találtad meg őt sehol, abban a pillanatban a meditációd sikertelen.
Így, ez bár a meditációd végét jelenti, de önmagadat illetőleg ez egy kezdet. A meditáció és a meditáló nem találhatóak.

Megjegyzés: Mármint az isteni valóság tartalomban.

A közvetlen nem teremtett tudatosságod anélkül, hogy a téveszmének, az álmosságnak vagy a nyugtalanságnak lenne kitéve, világosan tisztává válik és ez a változatlan állapota a szemlélődésnek is egy koncentráció.

Megjegyzés: "közvetlen nem teremtett tudatosságod világosan tisztává válik" Tehát a nem teremtett azaz az önmagától való, tehát a Trikaya isteni tudatossági szintje válik tisztává.

Ezért egy nyugodt állapotban megmaradni vagy nem megmaradni nem két különböző dolog.

20.

Bár nagyon sok különböző fajta, egymással nem egyező cselekvés van, a saját önmaga által teremtett ősi tudatosságod az Egyetlen Szellem.
A cselekvés és a cselekvő nem két különböző dolog.
Amikor azt keresed, aki cselekszik tettel vagy tett nélkül és ha kerested azt aki cselekszik és nem találtad meg őt sehol, abban a pillanatban a cselekvésed sikertelen.
Így, bár a viselkedésednek és cselekvésednek vége, de önmagadat illetőleg ez egy kezdet.
A kezdetektől sem a cselekvés, sem az aki cselekszik nem volt különálló valóság.
Anélkül, hogy hibáknak és örökölt előítéleteknek lenne kitéve, a közvetlen tudatosságod egy nem teremtett vele járó tisztaság.
Anélkül, hogy bármit elfogadnál vagy visszautasítanál és a dolgokat olyanoknak hagyod, mint amilyenek, csak egyedül az ilyen fajta viselkedés vagy cselekvés tiszta.
Ezért a tiszta vagy tisztátalan tett nem két különböző dolog.

Megjegyzés: Ez a dolgok lényege, a másféle szemléletmód. Az isteni szemszögből szemlélve, mindegy, hogy tiszta-e vagy tisztátalan, mert mindkettő az isteni tudat kivetülése, vagyis üres hologramkép. A mi világunkban tapasztalt, két egymásnak szinte ellentétes fogalom ezért az isteni szemszögből nem "különböző dolog".

21.

Bár nagyon sok különböző fajta, egymással nem egyező megvalósítás van, a tudat természete a belső tudatosság ami nem más, mint a spontán tökéletesített Trikaya.

Megjegyzés: Ha a tudatot is vizsgáljuk, akkor rájövünk, hogy tudatunkban az isteni tudat nem létezik ezért meditációink és azok gyümölcse az eredmény sem bír valóság tartalommal.

A megvalósított és a megvalósító nem két különböző dolog.
Amikor keresed az eredményt és azt, aki megvalósította azt és ha kerested az eredmény megvalósítóját és nem találtad meg őt sehol, abban a pillanatban a megvalósításod sikertelen.
Így ez bár a megvalósulásod végét jelenti, de önmagadat illetőleg ez egy kezdet.
A megvalósítás és az aki elérte a megvalósítást nem találhatóak.

Megjegyzés: Sem a meditálóban, sem a meditációt végzőben nem található az isteni lényeg. Ezért az isteni lényeget tekintve a meditáció és a meditáló nem léteznek, mert üresek. Ha ezt felismertük akkor bennünk a Trikaya teljesen megnyilvánult.

Anélkül, hogy kötöttségeknek vagy az idegenkedéseknek és a reménynek vagy félelemnek lenne kitéve, a közvetlen jelenlevő tudatosságod spontán tökéletesített jellemző tisztasággá válik.

Megjegyzés: Tehát tiszta tudattá, világos felismeréssé válik.

Értsd úgy, hogy benned a Trikaya teljesen megnyilvánul.
Ezért ez maga az ősi Buddhaság megvalósítása.

Megjegyzés: Tudatilag ténylegesen felismertük a létesülés egy igen lényeges elemét, de ez még csak az ősi Buddhaiság eszmei tudása. Nem pedig az isteni tudattal, bár még csak részlegesen, de már a részlegességében is véglegesen visszaolvadt tudat.

22.

Ez a belső tudatosság mentes a nyolc szélsőségtől, mint például örökkévalóság (mint filozófiai irányzat), a nihilizmustól, és a többi.
Ezért beszélhetünk arról a középútról, ahol az ember nem esik semmilyen szélsőségbe és a belső tudatosságról, mint folyamatos éber jelenlétről.
Az üresség birtokol egy szívet, amely nem más, mint a belső tudatosság, ezért Tathagata garbha névvel illetik, vagyis az embrió vagy a "Buddhaság szíve".
Ha ezt megérted, akkor ez tudatosság felül fog múlni és túl fog szárnyalni mindent. Ezért Prajnaparamita-nak vagyis a "Bölcsesség Tökéletességének" hívják.
Mivel fel nem fogható az értelem által és a kezdetektől mentes minden fogalmi korlátozástól, ezért Mahamudra-nak vagyis a "Nagy Szimbólumnak" hívják.
A szerint, hogy kifejezetten felfogott vagy nem felfogott a tudatok által, ő az alapja a Nirvána minden boldogságának és a Szamszára minden szomorúságának, ezért Alaya-nak vagyis "a mindenek alapjának" hívják.
Azért mert a saját területén eléggé szokványos és semmikép nem kivételes, ezt a jelen levő és világosan tiszta tudatosságot "közönséges tudatosságnak" hívják.
Habár sok nevet adhatnak neki, még ha azok jól kigondoltak és jól is hangzanak, a valódi értelme az, hogy ő éppen csak a közvetlenül jelenlevő tudatosság és semmi más.

23.

Más után vágyakozni, pont olyan, mintha volna otthon egy elefántunk, de mégis máshol próbálnánk a nyomára bukkanni.
Habár megpróbálhatod megmérni a világegyetemet egy mérőszalaggal, de nem tudod bejárni az egészet.
Hasonlóképpen, ha nem érted meg, hogy minden a tudatból származik, nem fogod elérni a Buddhaságot.
Ha nem ismered fel belső tudatosságod mivoltát, akkor valahol magadon kívül fogsz kutatni saját tudatod után.
Ha pedig magadon kívül, valahol máshol kutatsz saját magad után, akkor hogyan fogod valaha is megtalálni saját magad?
Ez pont olyan mint, az az idióta, amely egy nagy tömegben megzavarodva a látványtól, nem ismeri fel önmagát és mindenhol kutat saját maga után, ezzel folyamatosan elköveti azt a hibát, hogy összetéveszti magát másokkal.
Hasonlóképpen, amíg nem látod a dolgok igazi elrendezésének a természetes állapotát, nem tudod, hogy minden jelenség, mindaz ami megjelenik, a tudatból származik. Ez a nemtudás pedig megint a Szamszárába taszít.

Megjegyzés: A Nagy Vetítőből tisztán látszik, hogy a Szamszára és a Nirvána ugyanazon vetítő üres képe.

Ha nem érted meg, hogy a saját tudatod a tényleges Buddhaság állapotában van, akkor a Nirvána számodra homályossá válik.

Megjegyzés: Tehát csak eszmék vagyunk, amelyet az isteni tudat hozott létre önmagában. Ez az eszme kivetül a Nagy Vetítőn, az Egy Szellemen keresztül az illúzió világba, a Szamszárába és a Nirvánába.
Mint ilyenek rendelkezünk az isteni tudat teljes tisztaságával, mert az isteni tudatban vagyunk, és a legmagasabb eggyé váltsági állapotban is vagyunk. Az önálló bűnök vagy érdemek cselekedetei létre sem jöhetnek. Ez azért lehetetlenség, mert nem rendelkezünk önálló léttel, csak eszmék és vetített képek vagyunk.

A Szamszára és Nirvána közti különbséget egyszerűen a tudatlanság illetve tudatosság jelenti.
Ebben az egyetlen azonnali tiszta tudatosságban, valójában a kettő között nincs a lényegük tekintetében tényleges különbség.

Megjegyzés: Mindkét tudatdimenzió teljesen azonos felépítésű. Csak a Nirvána mars csakrájának a tartalma változik a Buddhai birodalmak megjelenésével.

Ha valahol a saját tudatodon kívül észleled őket, akkor ez biztosan egy hiba.

Megjegyzés: Ezek a Nagy Vetítő vetítményei.

Ezért a hiba és a hibamentesség ténylegesen egy lényegűek, ez a tudat természetéből adódik.
Az érzékelő lények tudat-áramlásai nem különállóak, ezért a tudat módosítatlan, kijavítatlan természetét felszabadítja maga az a tény, ha megengeded, hogy egyszerűen a saját, eredeti, természetes állapotában maradjon.
Ha nem tudod azt, hogy az alapvető tévedés vagy téveszme a tudatból származik, nem érted meg megfelelően a Dharmata, azaz a valóság természetének valódi jelentését.

Megjegyzés: Tehát a Nagy Vetítő a tudatunkba vetíti a fényét, amit azután a mi tudatunk a saját szintünkre formálva alakít és módosít. Ez mint egy szűrő, formálja és alakítja a képet mindig a létesülés hat lokájában levő tudatoknak megfelelő szintre.

24.

Tekints arra ami saját magából keletkezik és önmagának forrása.
A megjelenéseknek kezdetben valamiből eredniük kell, közben maradniuk kell valahol, és a végén valahová el kell menniük.
Mégis, szemlélve e dolgokat, hasonlóak ahhoz, mint a varjú, amely bámul egy kútba és amikor elrepül a kúttól, a tükröződése a vízen szintén elindul a kúttól és nem tér vissza.
Hasonlóképen a megjelenések a tudatból erednek, felmerülnek a tudatban és felszabadulnak a tudatban.
A tudat természete, amelynek megvan a kapacitása, hogy mindent tudjon és mindenről tudomással bírjon, üres és tiszta.

Megjegyzés: Mert ha üres, akkor nem is lehet benne szennyezés, ezért tiszta is.

Épp úgy mint az égbolt, az üressége és a tisztasága a kezdetektől elválaszthatatlanok.

Megjegyzés: Tehát minden az isteni tudat szüleménye, létesítménye.

A saját magából származó ősi tudatosság megnyilvánul és rendszeresen fénylő tisztasággá válik, ez a Dharmata, a valóság természete.
Bár minden jelenség, amely számodra külsőleg ölt testet, az ő létezésének jele, amikor ezt a saját tudatodban ismered fel, akkor ez utóbbi a tudat természete.
Mivel tudatos és tiszta, hasonlatos az éghez.
Mindazonáltal, bár alkalmazzuk a példát az égre, hogy jelezze a tudat természetét, ez csak egy metafora vagy a hasonlat, ami dolgokat egyoldalú módon jelzi.
A tudat természete üres, belsőleg tudatos és mindenhol tiszta.

Megjegyzés: Bár tudatunkba a Nagy Vetítő vetíti a képeket, ezek azonban az isteni tudatból jönnek, mert mi a benne levő ideaképek vagyunk. Ezért mondja azt, hogy "belsőleg tudatos".

Az ég azonban tudatosság nélküli és üres, ahogy egy élettelen holttest üres.
Ezért az ég nem jelzi a tudat valódi jelentését.
Tehát minden zavar nélkül, egyszerűen engedd a tudatnak, hogy abban az állapotban maradjon, amelyben olyan amilyen.

Megjegyzés: A tudat fel ismerve az isteni tudat egyedüli valóság tartalmát, belemerül és nyugszik az isteni elmében.

25.

Ráadásul, ez a sokféle jelenség viszonylagos igazságot képvisel, egyik sem jön létre ténylegesen a valóságban és ezzel összhangban el is tűnnek.

Megjegyzés: Minden az egyetlen isteni tudat kivetülése.

Minden dolog, minden tünemény létezése a Szamszárán és Nirvánán belül, csupán megjelenések vagy jelenségek, melyeket az egyének egyetlen természetű elméje észlel.

Megjegyzés: Tehát minden amit észlelünk tünemény, "egyetlen természetű", tehát egy tudat. Ezen az egy közös tudaton osztozik minden lény. Saját tudatunk nem létezik. Ebbe a szupertudatba vagyunk valamennyien bekötve.

Bármilyen egyedi esetben, amikor a saját belső tudat-áramlásod változásokon megy keresztül, felmerülnek olyan jelenségek, amiket külső változásként fogsz észlelni.
Ezért minden amit látsz a tudat egy megnyilvánulása.
És ráadásul, minden lény az újjászületések hat birodalmában, mindent a saját egyéni karmikus látásukon keresztül észlelnek.

Megjegyzés: Ez természetes. Minden tudat birodalomnak más és más a tudatszintje, mások a részükre meghatározott feladatok. A titánok világának a lakója az anyag éteri dimenziójában más konstrukcióval rendelkezik mint mi, akik anyagba vagyunk zárva. Más az intézkedési szabadságfokuk is. Anyagi testtel nem is rendelkeznek. Még fokozottabban érvényes ez az istenszerű tudatokra, akiket mi az istenek világának lakóiként ismerünk. Sőt a létesülés kormányzásában résztvevő úgynevezett hierarchiákra is.
Tehát a kollektív tudaton kívül amelyen mindnyájan osztozunk, az egyik szűrő a hat úgynevezett "loka" azaz tudatbirodalom, amelyben a tudatok léteznek. Az emberek birodalmában is vannak fejlődési szintek, ezeken belül tudatdimenziók és ennek megfelelően tudatbirodalmak. Ezek a Szamszára, Nirvána, Brahma, és az AZ tudat birodalmak, amelyeket szűrőként is fel kell fognunk. Mindegyik más és más látásmóddal rendezik.

A Tirthikas, akik kívülállók, mindezt az örökkévalóság kettősségeként, a nihilizmus ellentettjeként fogják fel. A kilenc egymás utáni jármű mindegyike saját látásmóddal rendelkezik.

Megjegyzés: A mi Szamszára univerzumunkban is léteznek a szűrők. A kilenc egymásutáni jármű a kilenc párhuzamos, vagy iker univerzumot jelenti. Azért párhuzamos, mert az események nagyjából azonosak, de mégis mindegyik különbözik a többitől. A létesülés gömbszerű univerzumok sokaságából áll, ezek mint multi-univerzumok egy-egy nagy univerzummá állnak össze. Nevezzük el ezeket az univerzumokat nagy univerzumoknak. A mi tudásunk szerint ebből kilenc van. Mindegyiken hasonló dolgok történnek, de egymástól eltérő módon. A járművek azért egymás utániak, mert bennük az univerzumok a létesülés egymás után következő erőszintjei, lásd az anyagban az anyag, az anyagban az erő stb. szinteket. Természetesen ezek folyamatosan növekvő erőszintet jelentenek. Minden embernek az univerzumokban nyolc hasonmása van. De mindegyik más és más lélek, és bár sorsuk hasonló, de mindegyiknek a körülményei mások.

Így a dolgok észlelése különböző változatos módon történik és különböző változatos módon értelmezhetőek.
Mivel megragadod ezeket a különféle felmerülő jelenségeket, kötődsz hozzájuk és így a hibák jönnek létre.

Megjegyzés: Ha a felmerülő jelenségekről tudom, hogy csak tünékeny képződmények a tudat "játszadozásai", akkor ezeket csak mint üres, gondolatban megnyilvánult képeknek tekintem, és nem kötődöm hozzájuk.

Tehát ami az összes jelenséget illeti, amit észlelsz, még ha ezek felmerülnek is a tudatodban, de nem ragadod meg őket, akkor ez az állapot a Buddhaság.

Megjegyzés: Vagyis vágyaiddal nem kötődsz hozzájuk. Ha nem kötődsz hozzájuk, nem tartod valóságtartalommal bíróknak őket "akkor ez a Buddhaság". Ez azért lehetséges, mert már kikerültél a nagy káprázat és illúzió megtévesztő hatása alól. Mert mi a Buddhaság? Az eggyéolvadás az isteni tudattal, még ha kezdetben igen kis mértékben történik is meg, egy tudat kitágulást eredményez és így részesülünk annak a hologram világ feletti panorámaszerű látásmódjában. De mindennek a vége a végső visszaolvadás.

26.

A megjelenések önmagukban nem hibásak, de amiatt, hogy gondolatilag megragadod őket, a hibák létrejönnek.
De ha tudod, hogy ezek a gondolatok csak a tudatban levő dolgokhoz kötődnek, akkor saját magukat felszabadítják.

Megjegyzés: A Nagy Vetítő vetíti a tudatba a képet, ebből a képből származnak a gondolatok. Azért szabadítják fel magukat, mert üres és jelentéktelen képekké válnak, különösen akkor, ha az érzelem és vágy szálai már lehullottak róluk. Így jobban látható a valódi értékük és természetük.

Minden, ami megjelenik, nem más mint a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha az egész külső élettelen világegyetem megjelenik neked, mind csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha az érző lények hat birodalma közül mindegyik is megjelenik neked, mindegyik csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha az emberek boldogsága és a mennyországban levő Dévák élvezetei is megjelennek neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha a három gonosz végzet szomorúságai is megjelennek neked, ezek csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha az öt méreg, ami a tudatlanságot és a szenvedélyeket képviselik, megjelennek neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha a belső tudatosság, ami önmagából származó ősi tudatosság, megjelenik neked, ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.

Megjegyzés: A belső tudatosság, ami nem más, mint az önmagából származó ősi tudatosság, az isteni tudat sajátja. Amint azonban az isteni, rólunk alkotott eszmében megjelenik és tudatunkba kivetül, a tudatunk megnyilatkozásává válik és önmagában már nem rendelkezik valóság tartalommal.

Még ha a jó gondolatok a Nirvánába vezető út mentén megjelennek is neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha démonok és gonosz szellemek miatti akadályok is megjelenek neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha az istenek és más kiváló képességek is megjelennek neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha több különféle fajta tisztaság is megjelenik neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha az egy pontra való koncentrálás, bármilyen csapongó gondolatok nélkül, mint átélt állapot megjelenik is neked, ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha a színek, amik a dolgok tulajdonságai, megjelennek neked, ezek mind csak a tudat megnyilatkozásai.
Még ha egy jellemzők és fogalmi kidolgozások nélküli állapot megjelenik is neked, ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha a kettősség nélküli egység is megjelenik neked, ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.
Még ha a sehol sem teremtett létezés és nem létezés is megjelenik neked, ez is csak a tudat egy megnyilatkozása.
Nem létezik semmilyen megjelenés, amelyet úgy lehetne értelmezni, hogy nem a tudatból származik.

27.

A tudat akadálytalan természete miatt, folyamatosan különböző megjelenések merülnek fel benne.
Mint a hullámok és az óceán vize, ami nem két különféle dolog, bármi felmerül, a tudat természetes állapotában fel is szabadul.
Mindazonáltal, ebben a szakadatlan, a dolgokat elnevező folyamatban sokféle nevet kapott, a valódi jelentését illetőleg, az egyéni tudat nem létezik másként, mint egyként.

Megjegyzés: Tehát egyetlen tudat van, ezen kívül más nem létezik. Minden tudat csak egyetlen isteni tudaton osztozik. Az egy szót így kell értelmezni.

Ráadásul ez az egyedülvalóság teljesen alap nélküli és mentes bármilyen gyökértől.
Habár csak egy, mégsem keresheted egy bizonyos irányban.

Megjegyzés: Az egyedülvalóságnak sem alapja sem szilárd kötődési pontja sincs, mert az egyedi tudat ilyennel nem rendelkezik. Itt az isteni tudat mindeneket betöltő szerepéről és tulajdonságairól van szó. "mégsem keresheted bizonyos irányban" azért nem, mert nincs iránya, meghatározott helye, mert mindeneket betölt.

Nem lehet úgy tekinteni rá, mint egy bizonyos helyen létező entitás, mert senki és semmi sem teremtette vagy készítette.

Megjegyzés: Tehát önmagától való. Ez egyetlen tudat, az isteni tudat sajátossága.

Úgy sem tekinthető, mintha üres lenne, mert benne van saját fénylő tisztaságának és tudatosságának átlátszó ragyogása.
Változatosnak sem tekinthető, mert az üresség és tisztaság elválaszthatatlanok.
A közvetlen öntudat tiszta és jelenlevő.
Még ha a tevékenységek léteznek is, nincs egy cselekvő, mint okozó tudatosság.

Megjegyzés: Bár a világ eseményei zajlanak, mégis hiányzik belőle az isteni tudat valósága. A tevékenységek úgy tapasztaljuk, hogy léteznek, de mégis hiányzik belőlük az isteni tudat lényege, amely valódi tartalommal rendelkezne.

Még ha az élményeknek semmi lényeges természetük sincs, mégis ténylegesen megtapasztaltatnak.

Megjegyzés: Bár az isteni lényeg a természetből hiányzik, úgy tűnik élmény szerint, hogy a világ és jelenségei valóságosak.

Ha így gyakorolsz, akkor minden fel lesz szabadítva.
A saját értelmi képességeidet illetőleg, mindent közvetlenül, az értelem bármilyen beavatkozása nélkül fogsz megérteni.

Megjegyzés: "Az értelem bármilyen beavatkozása nélkül" azt jelenti, hogy ebben a tekintetben tudatilag átfogom már az egész létesülés felépítését, és messziről tudom szemlélni.
Tehát a meditációban egy problémát felveszünk, túllépünk az intellektus szintjén, majd nem akarunk sem jót, sem rosszat, a semlegesség szintjén maradunk. Ekkor a vibráció érezhetően beindul, majd egy idő múlva leáll. Nem tudni az érzékelésekből, hogy ki végzi a munkát. Azt sem, hogy az eredményes volt-e vagy sem. Azt azonban megtapasztalhatjuk, hogy ha magunkat zárlatmentesítjük, az eredményes, mert a zárlatok oldódnak és pattognak a testünkben.

Éppen ahogy a szezámmag az olaj oka és a tej a vaj oka, de ahogy az olaj nem nyerhető préselés nélkül és a vaj sem nyerhető köpülés nélkül, úgy minden érző lény, bár birtokolja a Buddhaság tényleges lényegét, nem fogja megvalósítani a Buddhaságot anélkül, hogy gyakorolna.

Megjegyzés: Ennek a tudásnak vérré kell válni. Át kell vele itatódnunk. Ezért szükséges a gyakorlás. A világról alkotott szemléletmódunkat kell megváltoztatnunk. De ezáltal ki is lépünk a nagy mókuskerékből. Tudatunkban kívülről nézzük a nagy színjátékot, és mivel belsőleg kívülről nézzük azt, éppen ezért nem is veszünk részt benne.

Ha gyakorol, akkor még egy marhapásztor is felszabadítást valósíthat meg.

Megjegyzés: A felszabadítás kifejezésén a Szamszárából való végleges kiszabadulást kell érteni. A tudat önmagát szabadítja fel a felismeréssel a Szamszára, azaz a körforgás ciklusából.

Bár nem tudja a magyarázatot, rendszeresen stabilizálhatja magát ennek az átélésében.
Például, amikor valaki megízleli a mézet a saját szájában, már nincs szüksége arra, hogy valaki más magyarázza meg, hogy az milyen.
Ezt a belső tudatosságot meg nem értve, még a Panditák is hibába eshetnek. Bár ők szerfelett tanultak és értelmesek a kilenc ösvény magyarázataiban, ez mégis csak olyan lesz, mintha olyan helyekről mesélnének, amelyeket nem láttak személy szerint.
Ami a Buddhaságot illeti, ők még meg sem fogják megközelíteni azt, egy pillanatra sem.
Ha megérted a belső tudatosságot, minden érdemed és bűnöd felszabadul majd a saját állapotába.
De ha nem érted meg, bármely erényes vagy gonosz tett, amit elkövetsz, felhalmozódik karmaként, ami lélekvándorláshoz vezet, mennyei vagy gonosz sors szerinti újjászületésre.
Ezt az üres ősi isteni tudatosságot, ami a saját tudatod maga, ha megérted, akkor az érdem és bűn következményei soha nem fognak megvalósulni, éppen úgy, ahogy egy forrás sem származhat az üres égből.

Megjegyzés: Mi az az üres ősi tudatosság?
Ne felejtsük el, hogy valamikor az isteni tudatból jöttünk ki. Mindent tökéletesen tisztán ismertünk és tudtunk. Ekkor tudtuk azt, hogy egyedül az isteni tudatban van meg az isteni lényeg, és ezen kívül más ezzel nem rendelkezik. Ez a tudás, ez a tudatosság elfelejtődött az anyagba öltözés folyamán. A létesülésünket valóságnak fogtuk fel. Ezért a visszaható sors vagy más néven karma törvényei érvényesültek rajtunk. Most miután a létesülés valódi természete, a meztelen igazság újra feltárult, rájöttünk a következőkre:

Trikaya beavatás.

Megjegyzés: A most következő rész megértése igen fontos, ezért a beavatási részt a jobb megértés érdekében, kétféle megvilágításban közöljük.

Sem a létesülésünkben amelyet Szamszárának, azaz körforgásnak nevezünk, sem bennünk nem található az isteni lényeg. Ezért létesülésünk ebből a szempontból nézve üres.
I. beavatási szint. Minden csak vetített kép, hologram. Még az Egy Szellem, a Nagy Vetítő, mint hozzánk hasonló tudat sem bírja az isteni lényeg tartalmát, az is üres.
II. beavatási szint. Ha tovább megyünk és az isteni tudatban megnézzük az isteni tartalmat rájöhetünk, hogy az isteni tudat nincs többszörözve, csak az Egy van, ami valójában létezik. Tehát isteni szikráink csak mint eszmék léteznek az isteni tudatban. Vagyis nem különállóak és nem valóságosak.
III. beavatási szint. Elménk sem rendelkezik önálló tartalommal az is csak az isteni tudatban létezik. Egyedül az isteni elmének van valóság tartalma. Ezért önálló szabad akaratról sem beszélhetünk. Ezért a ciklusokra kiterjedő szabad akarati döntések sem hozhatnak létre karmikus következményeket mert nem léteznek.
De mivel az isteni tudat eszméi birtokolják az Ő legmagasabb eggyéváltsági tudatát, a rólunk alkotott isteni eszme az Ő tudatával eggyé válva folyamatosan a legmagasabb rendű Buddhaság tudati állapotában van.
Ez után az Isteni Háromság, a Trikaya mélyebb isteni szintje nyílhat ki.
Tudatunk össze olvad a Háromság lényegével, majd bele olvad a Buddhai Iskola eszméjébe, ez után pedig eggyé olvad a Szamszárát kiüresíteni akaró isteni eszmével, majd az őt létre hozó isteni szeretettel. Ez az eszmei szint már a nappal és az éjszaka munkásaihoz tartozik.
Akinél ez megtörténik az megtapasztalta az Ős Buddha Tudatot. Azt a tudati szintet amivel kijöttünk. Ebben az állapotban ismét rendelkezik az ősi tudással.

Magában az üresség állapotában, az érdem vagy bűn tárgya létre sem jönnek.

Megjegyzés: Mi az hogy üresség? Testi formám a létesült világban minden isteni tartalmat nélkülöz. Tehát az isteni tartalmat tekintve üres. Mivel ennek biztos tudatában vagyok, ezért az üresség állapotában létezem.
Egyedül az eszmém az egyetlen valóság, amely az isteni tudatban létezik. Ebbe megyek bele, és ezzel igyekezem eggyé válni. A rólam alkotott isteni eszme átlényegít. Szemléletmódom megváltozik.
Az isteni eszmében létezem. Ebbe olvadok bele, mert ez már eggyé van olvadva elválaszthatatlanul az isteni tudattal, az egyedüli valósággal. Ez is egy beavatás, az eggyé váltság.

Ezért a saját megnyilvánuló öntudatod, mindent meztelenül fog látni.

Megjegyzés: A létesülés illúziói szétfoszlanak, a nagy látszat a tudatot már nem torzítja. A tiszta a meztelen valóságot ismeri. A tudat visszatért az ősforráshoz. A végleges vissza olvadás ezzel megkezdődött, de csak megkezdődött.
Mindenkiről megvan az isteni tudatban az eszme az idea. Tehát a legerősebb negatív tudatokról is. Ezért a törvény érvényes. Ahogyan Padmaszambhava mondotta, "az ideák alakíthatók". A létesülésről és tudatairól alkotott ideát az isteni tudatban változtatni lehet. Ezért a mátrix munkák eredményesek.
Sem a létesülésünkben, amelyet Szamszárának, azaz körforgásnak nevezünk, sem bennünk nem található az isteni lényeg. Ezért létesülésünk ebből a szempontból nézve üres. Vetített kép, hologram. Még az Egy Szellem, a Nagy Vetítő sem bírja az isteni lényeg tartalmát, az is üres. Ez az első beavatás. Ennek a beavatásnak a szintje a harmadik lénytagunk által átfogott tudatdimenziónál van, Brahma szintjén a Nagy Vetítőnél.
Ha tovább megyünk és az isteni tudatban megnézzük az isteni tartalmat rájöhetünk, hogy az isteni tudat nincs többszörözve, csak az Egy van ami valójában létezik. Tehát isteni szikráink csak mint eszmék léteznek az isteni tudatban. Vagyis nem különállóak, és nem valóságosak. Ez a második beavatás. Ennek a szintje az úgynevezett AZ lénytag által átfogott tudatdimenzió szinten történik. De mivel az isteni tudat eszméi birtokolják az Ő legmagasabb eggyéváltsági tudatát, a rólunk alkotott isteni eszme a tudattal eggyé válva legmagasabb rendű Buddhaság tudati állapotában van.
Ez után az Isteni Háromság a Trikaya mélyebb isteni szintje nyílhat ki.

Szamszárának elnevezett beavatás vagy felismerés.

"De ha érted ezt az üres ősi tudatosságot, ami a saját tudatod maga," Miért üres ez az ősi tudatosság? Mert nincs benne az isteni lényeg azaz a tartalom. üres vetített kép. "ami a saját tudatod maga," Itt mondja meg a lényeget. A saját tudatunk üres. Nincs benne az isteni lényeg. Ebből következik, hogy tetteik is tartalom nélküliek, mert minden lényeg csak az isteni tudatban gyökerezik. Szabad akaratunk sem létezik a maga valóságában.
Ezért nem is hozhatnak létre visszaható következményeket. Ezért az újraszületések karmikus azaz sorsszerű következményei nem fognak megvalósulni, meg szűnnek.
Ez a harmadik beavatás. Ez is az Az–ban a negyedik lénytagunk által felfogható szinten, de egy belső záróvonal által védett területen történik.
Tehát a tudat elérte az úgynevezett felszabadulást. Felszabadult a nagy illúzió téveszméi alól.
De mit jelent ez? Részére az anyagi újraszületések kötelezettségei megszűntek. Vagyis felszabadult az anyagi testtel járó szenvedések alól, azaz a Szamszárában, az anyagban való újraszületési ciklusoktól. De csak ettől. Valamint az ezzel járó mérhetetlenül sok szenvedéstől. A valóságot felismerte a vizsgát letette.
Hogyan is mondja a Szív-szutra?
"Messze túl a megtévesztett gondolatokon, ez a Nirvána."
De a tudat még nem érte el a Buddhaságot ami egy végleges, de kezdetben még csak egy sávban való visszaolvadási tudatállapotot jelent. Azonban már ez a tudatállapot is egy állandó boldogság érzettel jár.
A felszabadult tudat visszajöhet az anyagvilágba, de csak küldetési munkával, ha ezt vállalja. A küldetési munka közlésével egyidejűleg megkapja a fejlődési szintnek azt a tudatszintjét is, amelyet ezáltal el fog érni. Ez minden esetben részére gyorsított fejlődést jelent.

Ez az önfelszabadítás a meztelen tudatossággal való látással olyan nagy mélységű, és mivel ez így van, ismerd meg behatóan ezt az öntudatot.
Mélységesen lepecsételt!

28.

Milyen csodálatos!
Ami ezt az "Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással"-t illeti, amely az ember saját belső tudatosságába vagy a közvetlen jelenlét állapotába való közvetlen bevezetés, legyen hasznára azoknak az érző lényeknek, akik a jövőbeli elkorcsosult időknek későbbi nemzedékeihez tartoznak, evégből minden Tantrám, Agamas-om, és Upadesas-om szükségképpen rövid és tömör.

Megjegyzés: Amint ez a fentiekben olvasható, az egész értekezés és tanítás célja túlmutat mindezeken, mert egy új fogalmat vezet be a "közvetlen jelenlét állapotába való bevezetés" címen. Mit jelent ez? A következő lépcsőfokot. Amint átfogtuk, hogy az egész létesülés az alkotás igazságát tartalmazza, egyúttal feltárul maga az alkotó is. Tudatunk keresi az eggyé válás lehetőségét.
Ekkor tárul fel jobban a közvetlen kapcsolat lehetőségének a megtapasztalása az isteni és az emberi tudat között. Ez a Buddhává válás "előszobája".
Mi ennek a lényege? A tudat olyan közelségbe kerül az isteni tudathoz hogy korlátozottan, de egy állandó jelenlét érzete van. Érzi az isteni tudatot.
Mi a Buddhaság? Az egyéni tudat és az isteni tudat részlegesen ugyan, de már egy kis sávban összeolvadt. Ez az összeolvadás végleges. Részükre is megvan a továbbfejlődés, mert mindig nagyobb és szélesebb tudati sávban történik meg az összeolvadás. Ez a Nirvánában a szentségi és az isteni univerzumok szintjén történik. Ennek a vége a végleges visszaolvadás.
A Buddhává válásnak két szintje van. Vannak olyan munkaszintek amelyeknél a munkásoknak egyidejűleg kell jelen lenniük az isteni tudatban figyelve annak a rezdüléseit, és a létesült látszat világban a változásokat létrehozni. Ehhez egy össze olvadási szint szükséges. Ezt hívjuk munka Buddhaságnak. Egybe olvadás ez is, de kisebb sávban mint a szintet folyamatos fejlődéssel elért tudatok nagy beavatása. Azok sokkal több képességekkel és tudással rendelkeznek.

És bár jelenleg elterjesztettem őket, értékes kincsekként fogják elrejteni őket, hogy azok, akiknek a jó karmája a jövőben érik meg, fellelhessék.
SAMAYA! Gya! Gya! Gya!
Ennek az értekezésnek, ami egy ember tényleges belső tudatosságába vagy a közvetlen jelenlét állapotába való bevezetés, a neve "Önfelszabadítás mezítelen tudatossággal való látással".
Alkotója Padmaszambhava, Uddiyanából származó mester.
Amíg a Szamszára ki nem ürül az élőlényektől, addig ezt az őket felszabadító Nagy Munkát nem szabad abbahagyni!

Megjegyzés: A létesülés ciklusokra oszlik. Van Brahma nappala, ez a megnyilvánult létesülés, és Brahma éjszakája, amikor az egész létesült tudatvilág lényei a harmadik lénytag által birtokolt Brahma tudatdimenziójába mennek. Ez Brahma éjszakája. Az egész Szamszára és Nirvána szétoszlik. A mostani ciklusváltás elhivatott munkásainak üzeni Padmaszambhava, hogy a munkát nem szabad abbahagyni, másrészről az élőlények felszabadításának Nagy Munkáját sem szabad abbahagyni.

(A telihold-napján, a Fa-Ökör év nyolcadik hónapjában, ezt a titkos szöveget, aminek a neve a "Rig-pa ngo-sprod gcert mthong rang-grol", Rigdzin Karma Lingpa tulajdonába levő "Zab-Chos zhi-khro dgongs-pa rang-grol" sorozatba tartozik, lefordította Vajranatha, abban a reményben, hogy ez minden lényt meg fog világosítani és javára fog szolgálni.)

Sarva Mangalam!

(John Myrdhin Reynolds által angolra fordított)

Frissítve: 2012. 09. 14.

Creative Commons License